Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

UWAGA – nowe zasady stosowania gnojowicy

Uprawa Nawożenie
Data publikacji 04.10.2018r.

Jesień to dobry czas na aplikację nawozów naturalnych. Zmienił się jednak termin stosowania nawozów naturalnych w postaci stałej lub płynnej (jest krótszy!) i należy stosować je wyłącznie w okresach zgodnych z Programem azotanowym – Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1339).

Program ten wyznacza również odległości dotyczące zakazu stosowania nawozów naturalnych. Zgodnie natomiast z Dyrektywą Azotanową, ilość azotu wnoszona na hektar w nawozach naturalnych jest nadal ograniczona do 170 kg rocznie.

r e k l a m a

Zmieniły się terminy

Według wytycznych Programu azotanowego, gnojowicę można zastosować na gruntach ornych w terminach zgodnych z tabelą 1, czyli do 15, 20 lub 25 października. Natomiast jeśli planujemy zastosować gnojowicę w uprawach wieloletnich, trwałych i na trwałych użytkach zielonych (TUZ), to dzień 31 października jest terminem ostatecznym stosowania tego nawozu.

Wyjątkowo terminy określone w tabeli 1 dla gruntów ornych, gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do Programu działań oraz gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu działań, nie dotyczą podmiotów, które będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach.

Podobnie terminy określone w tabeli 1 dla gruntów ornych, gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do Programu działań oraz gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu działań, nie dotyczą również podmiotów, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby. Dla tych podmiotów termin graniczny stosowania nawozów, to dzień 30 listopada.


Tabela 1. Terminy i warunki dozwolonego stosowania nawozów na gruntach rolnych wg Programu działań
 Rodzaj nawozów Nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne Nawozy naturalne stałe
 Rodzaj gruntów
Grunty orne 1 marca
– 20 października
1 marca
– 31 października
Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do Programu działań 1 marca
– 15 października
Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu działań 1 marca
– 25 października
Uprawy trwałe 1 marca
– 31 października
1 marca
– 30 listopada
Uprawy wieloletnie
Trwałe użytki zielone


Bezpieczna aplikacja w czasie wegetacji

To nie wszystko jeśli chodzi o zasady stosowania gnojowicy. Najwięcej wątpliwości pojawia się więc z bezpiecznym dla środowiska stosowaniem tego nawozu oraz ograniczeniem strat azotu, gdyż ze względów środowiskowych gnojowica oceniana jest jako nawóz niebezpieczny dla wód, co jest poważnym problemem ekologicznym. Oczywiście terminy, kiedy można stosować nawozy, wyznacza program azotanowy. Jednak z uwagi na dużą zmienność warunków pogodowych w poszczególnych latach, należy uwzględnić dodatkowe wskazówki, które trzeba brać pod uwagę przed zastosowaniem nawozów naturalnych.  • Najlepszym sposobem aplikacji gnojowicy znacznie redukującym straty azotu jest jej wprowadzenie bezpośrednio do gleby. Wiele wozów asenizacyjnych można doposażyć w aplikatory doglebowe

Nawozy te na przykład nie mogą być stosowane, gdy gleba jest zamarznięta lub pokryta śniegiem. Nawet jeżeli nastąpi okresowe ocieplenie, ale gleba nie rozmarza co najmniej powierzchniowo, należy wstrzymać się z aplikacją nawozów. Brak okrywy roślinnej i ustanie wegetacji powoduje, że zastosowana jesienią nie jest efektywnie wykorzystywana przez rośliny i może wystąpić wymycie niepobranych związków azotu przez rośliny do wód gruntowych. Dlatego stosowanie nawozów naturalnych, w tym gnojowicy, powinno być dostosowane do możliwości pobrania azotu przez rośliny, z uwzględnieniem warunków i terminów, w których ryzyko wymycia azotanów jest najmniejsze, tj. od początku sezonu wegetacyjnego do jego zakończenia.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 3 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a