r e k l a m a

Partner serwisu

Nasza młodzież jest na medal

Wieś i Rodzina
Data publikacji 16.07.2017r.

Przesiadłów, niewielka wieś w gminie Ujazd. Blisko 90 lat temu, dokładnie w 1928 roku, mieszkańcy powołali do życia jednostkę ochotniczej straży pożarnej.

Dzisiejsza strażnica w niczym nie przypomina tej sprzed lat. Obecnie to doskonale zorganizowana, profesjonalnie zarządzana jednostka.

r e k l a m aDruh Kazimierz Bala na stanowisku prezesa jest już piątą kadencję. Świadczy to o dużym zaufaniu, jakim darzą go druhowie z Przesiadłowa.

Już jako 6-latek – wspomina prezes Bala – fascynowałem się pracą w straży pożarnej. W latach 60. mój tata woził mnie, wtedy jeszcze wozem konnym, na wszystkie zawody strażackie. Dzisiaj jestem szczęśliwy widząc w szeregach swojego syna Jarosława, dodam strażaka w PSP oraz trzech wnuków: Filipa, Bartosza i Jakuba. Jak myślę o tym, to łza kręci się w oku – powiedział prezes.


Od lewej: Krzysztof Hojnacki, Jan Sosnowski, Dawid Pyska, Wiktor Hojnacki, Jarosław Szmigiel, Kazimierz Bala, Mateusz Zaremba, Paweł Strzelecki

Strażacy z Przesiadłowa dużo czasu poświęcają na pracę z młodzieżą. Zgodnie twierdzą, że jest to najlepsza gwarancja na przyszłość dla naszej OSP.

Opiekunem dwunastoosobowej grupy strażaków z MDP, jednocześnie skarbnikiem tutejszej jednostki, jest dh Jarosław Szmigiel. W pracy z najmłodszymi pomaga mu dh Paweł Strzelecki.Prezes Kazimierz BalaNasza młodzież podczas zawodów strażackich odnosi sukcesy – mówi dh Szmigiel. – Już w 2012 r. na zawodach sportowo-pożarniczych zajęliśmy pierwsze miejsce. Sukces ten powtórzyliśmy podczas tegorocznej rywalizacji. Tym samym zakwalifikowaliśmy się do zawodów wojewódzkich. Nie jest to jednak moja zasługa. Chciałbym podkreślić, jak wielką rolę w pracy z najmłodszymi naszymi strażakami odegrał dh Jan Sosnowski, twórca przesiadłowskiej MDP. Jedynie go zastąpiłem i staram się kontynuować to co pan Jan stworzył – dodaje Jarosław Szmigiel. – Nasza młodzież jest na medal.

Od 2001 roku druhowie z Przesiadłowa są zrzeszeni w systemie KSRG. Obecnie w swoich szeregach mają 54 strażaków. 25 druhów ma wymagane uprawnienia do udziału w akcjach, w tym 10 posiada odpowiednie przeszkolenie w ratownictwie medycznym, wszyscy w ratownictwie chemicznym i 7 w chemiczno-ekologicznym. Wspominam o tych statystykach, gdyż jest to niewątpliwie fenomen w skali kraju, biorąc pod uwagę tak niewielką jednostkę.
MDP z pucharem i dyplomem za zajęcie I miejsca w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, od lewej: Hubert Jóźwik, Marcel Bala, Filip Bogus, Bartek Bogus, Maciej Pyska, Jakub Bala oraz opiekun Jarosław SzmigielNie jest tajemnicą, że jest dobrze, gdy współpraca na linii wójt – OSP układa się poprawnie. Zdecydowanie tak jest w tym przypadku. Wójt Artur Pawlak jest również członkiem OSP. Rozumie więc problemy i potrzeby swoich strażaków. Zawsze możemy na niego liczyć, oczywiście w granicach rozsądku. – Znam dobrze sytuację finansową innych jednostek OSP w Polsce – mówi prezes dh Kazimierz Bala. – Zgrzeszyłbym mówiąc, że nie mamy szczęścia. Tak się złożyło, że od 2008 roku współpracujemy z firmą EUROBOX–POLSKA. Czy jest nam łatwiej? Pewnie tak, ale i obowiązków z tego tytułu mamy więcej – podsumował prezes Bala.Sławomir Pająk - kierowcaO czym marzą druhowie z Przesiadłowa? – Chyba tylko o udanym za rok jubileuszu 90-lecia powstania jednostki – mówi prezes Bala. Miło byłoby podczas tej uroczystości odebrać z rąk sponsorów kamerę termowizyjną, o której myślimy od kilku lat – powiedział na zakończenie prezes.

Krystyna Nowakowska

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a