Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

We wrześniu czeka nas szkolny zawrót głowy

Wieś i Rodzina
Data publikacji 12.08.2014r.

Zakup podręczników i przyborów szkolnych może przyprawić niejednego rodzica o ból głowy. Ile kosztuje szkolna wyprawka? Na jakie wsparcie finansowe ze strony państwa mogą liczyć rodzice?

Rodzice pierwszoklasistów mają szczęście. Ich dzieciom szkoła nieodpłatnie wypożyczy podręcznik. Jak poinformowało nas Ministerstwo Edukacji Narodowej, poza darmowym podręcznikiem dla pierwszoklasisty rodzice mogą liczyć także na dofinansowanie do podręcznika do nauki języka obcego (do kwoty 25 zł) i materiałów wczesnoszkolnych (w wysokości do 50 zł na ucznia). 

r e k l a m a

Ceny podręczników dla pozostałych klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzrosły nawet o 5% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zestaw podręczników dla drugoklasisty szkoły podstawowej kosztuje ok. 210 zł, dla gimnazjalisty do klasy pierwszej – ponad 600 zł. Dla ucznia szkoły średniej – ok. 700 zł. Do każdej z tych kwot trzeba jeszcze doliczyć przybory szkolne, a często także plecak. To kolejne 200 zł. Finalnie na jednego ucznia rodzic musi wydać około tysiąca złotych.

Co z zagiętym rogiem?

Jeden z naszych Czytelników pyta, co w sytuacji kiedy podręcznik, z którego będzie korzystało jego dziecko, będzie nosił ślady użytkowania w postaci np. zagiętych rogów. Czy będzie musiał za niego zapłacić? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Ministerstwa Edukacji. Uzyskaliśmy informację, że „szkoły muszą opracować własne regulaminy wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych”. 

We wrześniu 2014 roku do pierwszej klasy pójdzie maks. 550 tys. dzieci (przy założeniu, że naukę rozpocznie nie tylko cały rocznik siedmiolatków, ale i wszystkie dzieci urodzone w  pierwszym półroczu 2008 r.), a elementarz drukowany jest w nakładzie 637 tysięcy. Tak więc kuratorium będzie dysponować rezerwą podręcznikową, która będzie mogła być wykorzystana w razie np. ewentualnego zniszczenia. Podręcznik, który zostanie uznany przez szkołę za nienadający się do wypożyczenia kolejnemu uczniowi, ma być wymieniany na nowy.

Dodatkowo poinformowano nas, że „Nasz elementarz” składa się z czterech części. Z pierwszej uczniowie będą korzystać przez pierwsze trzy miesiące roku szkolnego, z drugiej – przez kolejne trzy, z trzeciej i czwartej – po dwa miesiące. Zatem kolejne części nie będą eksploatowane przez cały rok. Podręcznik ma służyć docelowo przez trzy lata kolejnym rocznikom. 

Dla kogo dofinansowanie?

W 2014 roku będzie kontynuowany rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Komu przysługuje dofinansowanie? Uczniom z klas II, III i VI szkoły podstawowej oraz III klasy szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasom II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej. Podstawowym warunkiem jest zaświadczenie o miesięcznych dochodach nieprzekraczających 539 zł netto na osobę w rodzinie. 

Bez względu na dochód z pomocy mogą skorzystać uczniowie z niepełnosprawnością w różnych stopniach, np. słabowidzący, niesłyszący czy z upośledzeniem umysłowym i inne. 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek rodziców ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. Jednocześnie dopuszcza się, w uzasadnionych sytuacjach, możliwość dołączenia zamiast zaświadczenia – oświadczenia o wysokości dochodów.

W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z pomocy przeznaczonej dla uczniów niepełnosprawnych rodzic, dostarczając kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wskazuje na uprawnienie do otrzymania przez ucznia pomocy z programu, niezależnie od dochodu.

Ważne! Jeżeli uczeń pochodzi z rodziny o nieco wyższych dochodach, ale chwilowo znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji, np. z powodu śmierci czy choroby najbliższych, o pomocy dla niego może zadecydować dyrektor szkoły. Rodzice muszą też pamiętać o zachowaniu dowodu zakupu podręczników, bo tylko na tej podstawie otrzymają częściowy zwrot poniesionych kosztów. Kwota, na jaką mogą liczyć, to od 225 zł do 770 zł (m.in. zależy od stopnia niepełnosprawności).

Dla małopolskich rodzin 4+

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył ok. 5,5 mln zł na pomoc rodzinom wielodzietnym, które będą ponosić wysokie koszty związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Każdy uczeń pochodzący z rodziny 4+ ma dostać 150 zł. W programie uczestniczą wszystkie małopolskie gminy. Co istotne, nie ma tu znaczenia wysokość dochodów rodziców. 

Jedno jest pewne – jeśli właśnie teraz robisz szkolne zakupy, zbieraj rachunki za podręczniki, zeszyty czy przybory szkolne. Wsparcie najczęściej przyznawane jest na zasadzie refundacji wydatków poniesionych między
10 lipca a 31 października. Warto zasięgnąć informacji, na jakie dofinansowanie możesz liczyć w swojej gminie. Wystarczy zwrócić się do urzędu gminy lub dyrektora szkoły, do której ma uczęszczać dziecko, aby dowiedzieć się, w jakim zakresie możesz liczyć na wsparcie państwa.

 

Ewelina Hahnel

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a