• XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sielinko: nagrodzeni hodowcy

  • ?
  W XXIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2017, która odbyła się 3–4 czerwca wzięło udział 121 wystawców zwierząt. W tegorocznej edycji ze względu na występowanie wirusa afrykańskiego pomoru świń w naszym kraju nie prezentowano na ringu trzody chlewnej. W zamian Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus” przyznał nagrody wielkopolskim hodowcom świń w „Konkursie za Wyniki Oceny Wartości Użytkowej i Hodowlanej”.
 • r e k l a m a

 • Wyproszenia grupowe loch są najbardziej efektywne

  • ?
  Nowoczesna produkcja trzody chlewnej to nie tylko nowe budynki, ich wyposażenie czy precyzyjnie opracowany program żywieniowy, to przede wszystkim optymalne zarządzanie i organizacja stada.
 • Mikroklimat w chlewni wpływa na zdrowie i przyrosty

  • ?
  Jakość powietrza wpływa w znaczący sposób na zachowanie zwierząt i wyniki produkcyjne. Wpływa też na zdrowie osób pracujących przy zwierzętach. Wentylacja obok systemu utrzymania jest najistotniejszym elementem wyposażenia budynku, a skutki niedomagań można zaobserwować najczęściej poprzez pogorszenie zdrowotności zwierząt, a za gorsze wyniki produkcyjne obarczamy jakość pasz czy genetykę zwierząt.
 • Jaka powinna być wilgotność powietrza w chlewni?

  • ?
  W pomieszczeniach inwentarskich około 75% wilgotności pochodzi z pary wydzielanej przez zwierzęta. Przeciętnie świnie wydzielają w ciągu godziny 80 cm3 wody na 1 m2 powierzchni ciała. Wilgotność pomieszczeń oddziałuje na termoregulację organizmu i intensywność parowania wody.
 • Część Podlasia oficjalnie uznana za wolną od chA

  • ?
  Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z 24 maja br. część województwa podlaskiego uznano za terytorium wolne od choroby Aujeszkyego u świń. Regiony wolne od tej choroby wymieniono w decyzji 2017/888 w załączniku III. Wśród nich są powiaty augustowski, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski.
 • Gdy lochy i tuczniki w upale nie jedzą

  • ?
  Pobranie paszy i przyrosty masy ciała spadają w warunkach stresu cieplnego. Efektem tego jest dłuższy tucz lub mniejsza produkcja mleka w przypadku loch. Poprzez różne działania można zmniejszyć ujemne oddziaływanie zbyt wysokiej temperatury na świnie i uzyskiwane przez nie wyniki produkcyjne.
 • Mangalica - rasa świń, których mięso zachwala Gordon Ramsay

  • ?
  Był czas, że popularną niegdyś na Węgrzech rasę świń mangalica uznano za relikt przeszłości. Mangalica jednak przetrwała i dziś w wielkim stylu wraca na stoły smakoszy w całej Europie. W Polsce również mamy hodowców tej rasy. Spora w tym zasługa znanego szefa kuchni Gordona Ramsay'a, który zachwala smak i zalety zdrowotne mięsa mangalic.
 • Wzrost pogłowia świń w kraju

  • ?
  Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące pogłowia trzody chlewnej w kraju. Według danych pogłowie świń w marcu br. wyniosło 11,26 mln sztuk. To wzrost w porównaniu z poziomem sprzed roku. W marcu 2016 roku pogłowie świń w naszym kraju było o blisko 800 tys. sztuk mniejsze.
 • Prof. Pejsak: każdego miesiąca wirus ASF przesuwa się o 1,5 km na zachód

  • ?
  Nie ma nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń w stadach trzody chlewnej, ale wirus w dalszym ciągu jest obecny wśród dzików. Potwierdzają to kolejne przypadki tej choroby występujące na terenie Polski.
 • Ograniczanie antybiotyków w hodowli

  • ?
  Rosnąca oporność bakterii na antybiotyki stosowane w leczeniu ludzi sprawia, że coraz mocniej zwraca się uwagę na konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia nadużywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Krajowy program działania w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe jest właśnie w trakcie opracowywania. Ma ograniczyć masowe profilaktyczne podawanie antybiotyków zwierzętom.