• Lochom trzeba zapewnić swobodę

  • ?
  Oprócz dużego nacisku na zwiększanie produkcyjności zwierząt, coraz więcej uwagi zwraca się też na zapewnienie im dobrostanu i zaspokojenie potrzeb behawioralnych. Dlatego od 2013 roku obowiązuje zakaz utrzymywania loch i loszek prośnych w kojcach pojedynczych.
 • r e k l a m a

 • Jak odsadzać prosięta bez tlenku cynku?

  • ?
  Tlenek cynku stosowany jest w paszach na okres odsadzenia ze względu na swoje działanie przeciwbiegunkowe. Niedobór cynku wpływa na obniżenie odporności organizmu. Jednak ze względu na niekorzystne skutki dla środowiska specjaliści unijni rekomendują ograniczenie rutynowego używania tlenku cynku w żywieniu zwierząt.
 • Kastracja – im szybciej nastąpi, tym lepiej

  • ?
  Zabieg kastracji knurków przeprowadza się powszechnie w krajach Unii Europejskiej. Większości hodowców trudno wyobrazić sobie jakiś inny sposób postępowania eliminującego niepożądany zapach i agresję wśród knurów niż zabieg chirurgiczny. Coraz częściej jednak mówi się o czekającym nas zakazie kastracji świń.
 • Żywienie zimowe krów mamek

  • ?
  Lada chwila, stada bydła mięsnego zakończą sezon pastwiskowy i czeka nas kilka miesięcy zimowego żywienia krów mamek. Powinno ono zabezpieczyć przeciętną wydajność mleka na poziomie 5–7 litrów dziennie. Stosując większe dawki śruty lub kiszonki z kukurydzy można doprowadzić do nadmiernego otłuszczenia krów, co prowadzi często do występowania ciężkich porodów.
 • Wykrywanie ciąży u lochy w praktyce

  • ?
  Diagnozowanie ciąży jedynie po ewentualnych objawach powtarzającej się rui nie zawsze się sprawdza i lochy mogą zostać błędnie uznane za prośne. Późne rozpoznanie tego faktu skutkuje niepotrzebnymi kosztami związanymi z karmieniem maciory drogą paszą i uzyskaniem od niej mniejszej liczby prosiąt.
 • Żyto nie jest szkodliwe dla loch karmiących

  • ?
  Opinie na temat szkodliwego działania żyta na pobranie paszy i wyniki produkcyjne sprawiają, że rolnicy niechętnie wykorzystują to zboże w żywieniu loch. Jednak postęp hodowlany i stworzenie hybrydowych odmian tego zboża sprawiły, że ograniczone dawki można stosować nawet dla macior karmiących.
 • Dlaczego nie można juz stosować tlenku cynku w paszach dla zwierząt?

  • ?
  W opinii Komitetu Weterynaryjnych Produktów Leczniczych Europejskiej Agencji Leków (EMA) bilans ryzyka i korzyści dla terapeutycznego stosowania tlenku cynku jest niekorzystny, dlatego wszystkie produkty zawierające tlenek cynku powinny być wycofane. Francja i Holandia nie chcą stosowania tlenku cynku w ich krajach, głównie ze względu na potencjalne ryzyko skażenia gleb i przedostawania się go do cieków wodnych.
 • Przyczyny śmiertelności przedodsadzeniowej u prosiąt

  • ?
  Śmiertelność prosiąt przed odsadzeniem jest jednym z głównych elementów wpływających na wyniki w produkcji świń oraz opłacalność chowu.
 • Stop pacyfikacji rodzinnych gospodarstw!

  • ?
  „Stop pacyfikacji rodzinnych gospodarstw i hodowli. Będziemy się bronić!” – transparent z takim hasłem wnieśli rolnicy na spotkanie z wiceministrem rolnictwa Jackiem Boguckim w Białej Podlaskiej. Tematem spotkania był afrykański pomór świń. Nie obyło się bez krzyków i gwizdów.
 • Najnowsze rozwiązania w produkcji trzody chlewnej

  • ?
  Po zakończonych żniwach znów intensywniej rusza sezon targów i konferencji. Firmy chcą w związku z tym zaprezentować nowe produkty w swoich ofertach. Wytwórnie pasz chwalą się najnowszymi liniami mieszanek paszowych dla trzody chlewnej, które zmieniają się chociażby w związku z planowanym zakazem stosowania tlenku cynku w paszach dla prosiąt. W budowie chlewni można natomiast wykorzystać najnowsze wyposażenie, którym możemy sterować za pomocą urządzeń mobilnych.