Żywienie krów mamek po wycieleniu

Żywienie krów mamek po wycieleniu

Ważną rolę w rozrodzie krów-mamek odgrywa kondycja zwierząt przy wycieleniu, gdyż ma ona wpływ na termin wystąpienia pierwszej po porodzie rui. Jeżeli po wycieleniu krowa traci na wadze więcej, niż to wynika z masy ciała cielęcia, wód płodowych i łożyska, wtedy w stadzie zmniejsza się ilość krów zacielonych.

r e k l a m a

W dobrze prowadzonych stadach mięsnych, masa ciała krów-mamek nie powinna zmieniać się w ciągu roku więcej niż o około 20%. Straty masy ciała przy wycieleniu wynoszą 1,3 % do 1,7 % masy ciała cielęcia. Zapotrzebowanie krów-mamek na składniki pokarmowe uzależnione jest od ich masy ciała, okresu wycielenia, stanu fizjologicznego oraz kondycji. Ich żywienie powinno opierać się na paszach objętościowych dobrej jakości. W okresie letnim są to oczywiście zielonki, w zimowym kiszonki, siano oraz produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego. Konieczne jest natomiast podawanie przez cały rok mieszanki mineralno-witaminowej – w ilości około 100 g dziennie oraz stosowanie lizawek z mikroelementami.

W okresie ciąży krowy-mamki powinny byś w dobrej kondycji, chociaż pod koniec okresu pastwiskowego ich masa ciała może spaść nawet o 25%, co jednak nie pogarsza ich kondycji i pozwala na wykarmienie cielęcia i zacielenie. Obniżenie poziomu żywienia krów-mamek w okresie wczesnej ciąży nie osłabia przeżywalności zwierzęcia i nie wpływa ujemnie na ich masę ciała. Natomiast, jeżeli krowa jest niedożywiona w ciągu 3 ostatnich miesięcy ciąży, to cielęta mogą mieć mniejszą masę ciała, gorszą przeżywalność i tempo wzrostu. Niedożywione po wycieleniu krowy produkują mniej mleka, szczególnie wtedy, gdy rezerwy ciała są już niewielkie, co ujemnie odbija się na tempie wzrostu cieląt.

Największe zapotrzebowanie na składniki pokarmowe u krów karmiących występuje w okresie szczytu laktacji (około 2 miesiące po wycieleniu). Po tym okresie ich zapotrzebowanie zmniejsza się stopniowo, aż do czasu intensywnego wzrostu płodu.W okresie zimowym krowy karmiące powinny być żywione tak, jak przy wydajności 10 litrów mleka dziennie, głównie paszami objętościowymi dobrej jakości z niewielkim dodatkiem paszy treściwej


W przypadku późnych ocieleń (marzec, kwiecień) krowy osiągają szczyt laktacji w początkowym okresie pastwiskowania. W ciągu roku dobre pastwisko może dostarczyć 65% paszy dla krowy z cielęciem. Pastwisko powinno zapewnić krowom produkcję mleka wystarczającą dla odpajania cieląt, przy czym krowa powinna odbudować swoje rezerwy ciała, dojść do zdolności rozpłodowej i zacielić się po okresie kojarzeń. Stosowanie pasz treściwych w okresie pastwiskowania można ograniczyć wyłącznie do pierwiastek, krów w słabej kondycji oraz krów w ostatnich tygodniach ciąży i na początku laktacji.

Jałówki po zacieleniu muszą być tak żywione, aby przy wycieleniu były w dobrej kondycji. W ostatnich 3 miesiącach ciąży dawka pokarmowa dla jałówek powinna odpowiadać dawce dla krów w początkowym okresie ciąży, przy produkcji około 4 kg mleka/dzień. Szczególnie niebezpieczne jest niedożywienie jałówek cielących się w 2 roku, jeszcze rosnących, gdyż odbija się to ujemnie na masie ciała cieląt, głównie z powodu współzawodnictwa między zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe na ciążę i wzrost. Z tych to powodów niedożywienie jest bardziej niebezpieczne u pierwiastek niż u wieloródek.

W okresie żywienia zimowego krów-mamek stosowane powszechnie pasze gospodarskie: sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy, siano, słomy, wysłodki buraczane czy produkty uboczne przemysłu spożywczego zazwyczaj pokrywają potrzeby pokarmowe tych zwierząt. Jedynie w przypadkach szczególnych, np. choroby, odchowywania bliźniąt czy słabej jakości pasz gospodarskich istnieje potrzeba dokarmiania krów pasz treściwą.

Beata Dąbrowska
Zainteresował Cię ten artykuł?
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii