Jeśli będzie ogłoszony nabór, chciałbym starać się w tym roku o premię dla młodego rolnika. Jakie zawody uznawane są za wykształcenie zawodowe rolnicze i jakie należy załączyć dokumenty?

Do zawodów i specjalności wykształcenia rolniczego zasadniczego zawodowego zalicza się:

  • rolnika;
  • ogrodnika;
  • pszczelarza;
  • mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych;
  • rybaka śródlądowego, gdy w gospodarstwie prowadzi się chów lub hodowlę ryb;
  • mechanika maszyn rolniczych oraz maszyn i urządzeń o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze;
  • rolnika mechanizatora...