Z ustaleń przyjętych przez Radę wynika także, że działania proekologiczne (tzw. greening) będą obowiązkowe dla rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie. Państwa członkowskie przeznaczą 30% koperty krajowej na wsparcie tych działań. Wyłączenie gruntów na cele ekologiczne zostało zmniejszone z 7% (proponowanych przez KE) do 5% powierzchni gruntów. Obowiązek ten dotyczyć będzie gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha. W zakresie dywersyfikacji upraw rolnych w gospodarstwach ministrowie zmienili zasady: gospodarstwa o powierzchni 10–30 ha powinny uprawiać co najmniej dwie uprawy, a ponad 30 ha – powinny prowadzić 3 uprawy. Państwa stosujące system SAPS będą mogły 12% koperty krajowej przeznaczać na płatności związane z produkcją. Ministrowie zaakceptowali też pomoc dla młodych rolników oraz małych gospodarstw.

 

Niestety, kwoty cukrowe zostały przedłużone tylko do 2017 r., ministrowie odrzucili ponowną realokację kwot produkcji cukru. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego podsumował tę decyzję stwierdzeniem, że „góra urodziła mysz”.  

 

Po co stanowiska rządów, pisma ministrów, kiedy na posiedzeniach Rady Ministrów robi się to, co życzy sobie Komisja Europejska? – pyta KZPBC. Zdaniem tej organizacji plantatorzy zaprzestaną uprawy buraka cukrowego lub ograniczą produkcję do minimum, a cukier będzie drogi.

 

Publiczna interwencja i prywatne przechowalnictwo zostało utrzymane do świeżego i chłodzonego mięsa wołowego. W zakresie ONW – państwa członkowskie uzyskały większą elastyczność w ustalaniu obszarów o utrudnieniach naturalnych. Regiony, które utraciły po 2013 r. status „słabiej rozwiniętych”, będą miały możliwość utrzymania dotychczasowego poziomu dofinansowania inwestycji dla rolników. W przypadku Polski chodzi o woj. mazowieckie, które za sprawą Warszawy utraciło status takiego regionu. 

 

– Dla rolników z Mazowsza oznaczałoby to niższy poziom współfinansowania działań inwestycyjnych (40%). Byłaby to sytuacja niekorzystna i dyskryminująca w porównaniu z pozostałymi regionami Polski, których poziom współfinansowania wynosi 50% – podkreślił Stanisław Kalemba podczas konferencji prasowej w Warszawie. 

 

Ostateczny kształt Wspólnej Polityki Rolnej będzie wypracowany w drodze negocjacji Rady z Parlamentem Europejskim. Przewidywany termin osiągnięcia porozumienia to koniec czerwca.