Według ministerstwa, konsolidacja inspekcji pozwoli na szybsze i kompleksowe przeprowadzenie kontroli u przedsiębiorcy i zapobiegnie wielokrotnym kontrolom  poszczególnych inspekcji. Umożliwi także redukcję liczby laboratoriów oraz ich specjalizację. Zdania posłów i zaproszonych gości nt. temat były podzielone. Jednak większość zabierających głos odniosła się do tego projektu krytycznie. Był wśród nich Jacek Łukaszewicz, prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Jak zaznaczył, celem tego projektu jest obniżenie merytorycznej siły inspekcji. Wielu mówców wzywało też do dokładnej analizy kosztów połączenia inspekcji. Nie zabrakło również wątpliwości dotyczące skuteczności proponowanej instytucji.