• Zwierzęta należy zgłosić i oznakować

    • ?
    Wystąpienie przypadków afrykańskiego pomoru świń wymusza konieczność zwiększenia wymogów bioasekuracji stad oraz pełnej kontroli przemieszczania zwierząt. Ochrona stad nie jest możliwa, jeśli rolnicy nie dopilnują znakowania zwierząt i zgłaszania wszelkich zmian w pogłowiu w stadzie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.