Ułęż

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Płoniawy-Bramura

Urząd Gminy Płoniawy-Bramura, 29 717 80 61

Kościerzyn

ŁODR zs. w Bratoszewicach, tel. (43) 821 31 13

Boguchwała

Przewale

Pawłowice

Sielinko

Centrum Wystawowo-Szkoleniowe „SIELINKO” 

biuro@cwssielinko.pl, tel. 61 44 73 658

 

Jakubowice

Wasylów

Kamień Śląski

DLG AgoFood Sp. z o.o.

Poświętne

MODR Warszawa oddział Poświętne w Płońsku, (23) 663 07 00

Marszew

WODR w Poznaniu, CEW w Marszewie, (62) 742 73 70

Bratoszewice

Nowa Wieś

Zielin

Gałowo

Sadki

Pasłęk

Boguchwała