Rudawka Rymanowska

Komitet Organizacyjny Imprezy "XVI Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej"

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.

tel. 13 467 11 72

sekretariat@odrzechowa.com.pl

Kalinowa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Hodowla Roślin Kalinowa Sp. z o.o., Agrosad Sp. z o.o., Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Stowarzyszenie Polski Ziemniak oraz Gmina i Miasto Błaszki

Piotrków Trybunalski

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego ws. w Bratoszewicach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

Częstochowa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Siedlce

MODR Oddział w Siedlcach, tel.: 25 640 09 11, 25 640 09 34

Barzkowice

ZODR Barzkowice, tel. (91) 479 40 10

Rypin

Miasto Rypin, KPODR w Minikowie

Nawojowa

MODR, 18 445 70 36

Kościerzyn

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, tel. 43 8213113

Bednary

PIGMiUR, tel.  (56) 651 47 40