Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

124 mln zł kary dla Kauflanda za wykorzystywanie przewagi kontraktowej wobec rolników i przetwórców

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Wiadomości
124 mln zł kary dla Kauflanda za wykorzystywanie przewagi kontraktowej wobec rolników i przetwórców
Wiadomości Polska
Data publikacji 03.01.2022r.

UOKiK nałożył na Kaufland Polska 124 mln zł kary za nieuczciwe praktyki kontraktowe, które wymuszały od rolników i przetwórców obniżenie cen za sprzedane już produkty rolno-spożywcze. Zdaniem Urzędu, sieć supermarketów miała wprowadzać konsumentów w błąd co do kraju pochodzenia oferowanych w nich warzyw.

Decyzją Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego sieć Kaufland z końca grudnia 2021 r. otrzymała dwie decyzje stwierdzające prowadzenie praktyk niezgodnych z prawem praktyki i karę na łączą wysokość 140 mln zł:

r e k l a m a

 • blisko 124 mln zł kary za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej,
 • 13,2 mln zł za błędne oznakowanie kraju pochodzenia warzyw.

Pierwsza decyzja odnosi się do relacji spółka Kaufland – dostawcy produktów rolnych i spożywczych. Sklepy celowo przedłużały z dostawcami negocjacje dotyczące warunków umowy oraz termin ich podpisania. W związku z czym rolnicy przez długi czas nie byli pewni na jakich warunkach realizują dostawy w okresie od początku roku do dnia podpisania umowy.

Co więcej, nowe kontrakty zawierały często dodatkowe rabaty lub spółka podwyższała wysokość dotychczasowych, a dostawcy musieli zapłacić wyrównanie z tego tytułu. Ostatecznie rolnicy musieli zgadzać się na wsteczne obniżanie ceny produktów już dostarczonych od początku roku do dnia podpisania nowej umowy.

r e k l a m a

Kontrahenci sieci Kaufland nie mieli pewności co do wysokości wynagrodzenia

- Zasady współpracy sieci handlowej z dostawcami, w tym warunki rabatowania, powinny być jasno określone i znane stronom przed podpisaniem umowy. Tymczasem kontrahenci spółki Kaufland Polska Markety nie mieli pewności, jakie otrzymają wynagrodzenie z tytułu dostaw i czy wynegocjowana wcześniej cena nie zostanie obniżona. Działania spółki były sprzeczne z dobrymi obyczajami i stanowiły nieuczciwe wykorzystanie silniejszej pozycji negocjacyjnej. Zdecydowałem o nałożeniu na przedsiębiorcę kary finansowej w wysokości prawie 124 mln zł. Kara została obniżona ze względu na postawę spółki Kaufland Polska Markety, która zaprzestała swoich praktyk jeszcze w trakcie naszych czynności wyjaśniających, a przed postawieniem przedsiębiorcy zarzutów. Z informacji przekazanych Urzędowi przez sieć wynika, że nastąpiło to po wydanej przeze mnie decyzji dotyczącej podobnej praktyki wobec Jeronimo Martins Polska  – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Nieuczciwe praktyki sieci Kaufland w liczbach według UOKiK:

 • sprawa dotyczy ponad 800 kontrahentów w latach 2018-2020,
 • 72 musiało zapłacić niekorzystne dla siebie wyrównanie na kwotę 37 mln zł,
 • nieuczciwe wsteczne rabaty o wartości ponad 30 mln zł wymuszono od 176 dostawców,
 • nieuczciwe praktyki dotykały głównie małych i średnich przedsiębiorców, gospodarstw rolnych i grup producentów (np. zakłady mięsne, spółdzielnie mleczarskie, producenci słodyczy, piekarnie, przetwórcy owoców i warzyw, ryb, producenci napojów, przekąsek, czy produktów zbożowych),
 • pobieraniu od niektórych dostawców produktów rolnych i spożywczych dodatkowych rabatów, które nie były przewidziane w umowie. Kontrahent sieci handlowej nie wiedział zatem, kiedy zażąda się od niego udzielenia tego rabatu, ani w jakiej będzie on wysokości.

OKUiK: taka działalność narusza zbiorowy interesów konsumentów

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Płacisz tylko

156,00 zł SPRAWDŹ

Z kolei 13,2 mln zł kary sieć Kaufland otrzymała za błędne oznakowanie kraju pochodzenia warzyw. Okazuje się, że było to często praktykowane w tych sklepach – na wywieszkach znajdowały się inne informcje w porównaniu do tych ujętych na opakowaniach zbiorczych lub jednostkowych oraz w dokumentach dostawy.

- Prawo do informacji jest podstawowym prawem każdego konsumenta. Jednocześnie informacje o produktach muszą być rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia dla konsumentów, a ponadto nie mogą w jakikolwiek sposób wprowadzać w błąd. Kontrole Inspekcji Handlowej potwierdziły, że w sklepach sieci Kaufland regularnie konsument dostawał mylne informacje o tym skąd pochodzą warzywa, co wpływało na jego decyzje zakupowe, dlatego wszcząłem w tej sprawie postępowanie i wydałem decyzję. Nakazałem zaniechanie wprowadzania konsumentów w błąd i zdecydowałem o nałożeniu kary finansowej na tę sieć handlową – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Mimo kontroli Inspekcji Handlowej i zgłaszanych przez inspektorów nieprawidłowości, a także napływających do sieci skarg, spółka nie poprawiła oznaczenia warzyw do takiego stopnia, aby można było stwierdzić, że przypadki wprowadzania w błąd mają marginalny czy jednostkowy charakter.

Kaufland ma prawo odwołać się od decyzji UOKIK

Na ten moment decyzja o nałożeniu kary finansowej na sieć Kaufland nie jest prawomocna. Spółka może się od niej odwołać w sądzie. Poszkodowani dostawcy nadal mogą ubiegać się o odszkodowanie na drodze cywilnej.

23 grudnia 2021 roku weszła w życie nowa ustawa dotycząca przewagi kontraktowej, która umożliwia Prezesowi Urzędu przedstawianie istotnego poglądu w sprawie, które stanowi istotne wsparcie prawne dla poszkodowanych rolników i przedsiębiorców, którzy wkroczyli już na drogę sądową z sporze z dużym kontrahentem w branży rolno-spożywczej.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zapewnia, że każdy dostawca produktów rolno-spożywczych, który będzie ubiegał się o odszkodowanie od sieci handlowej za nieuczciwie pobrane rabaty, może liczyć na nasze wsparcie przed sądem, nawet w przypadku wcześniejszych decyzji UOKIK w sprawie innych nieuczciwych praktyk takich sieci jak Biedronka, Eurocash, Intermarche.

Prezes UOKIK stale monitoruje politykę rabatową wielu sieci

Prezes UOKIK stale przygląda się sieciom handlowym i politykom rabatowym jakie stosują wobec swoich kontrahentów.

W ostatnim czasie Urząd zajmował się badaniem 19 sieci handlowych oraz postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdzono terminowość płatności i polityki handlowe 100 największych podmiotów sektora spożywczego, w tym sieci detalicznych.

Dodatkowo w kwietniu br. Urząd opublikował raport dotyczący rabatów, w którym przedstawił m.in. jakie praktyki mogą zostać uznane za niezgodne z prawem.

Na ten rok przewidziane jest złożenie raportu dotyczącego badania praktyk sieci handlowych związanych z pobieraniem opłat np. od dostawców marketingowych, za zwrot niesprzedanych towarów, za gazetki itp.

Jak przebiegały Kontrole Inspekcji Handlowej w sklepach sieci Kaufland?

W okresie styczeń 2020- czerwiec 2021. Inspektorzy skontrolowali 71, czyli 1/3 marketów Kaufland w całej Polsce.

Kontrola polegała na sprawdzaniu oznakowania partii ziemniaków, papryki, cebuli, czosnku, kapusty, pietruszki, marchewki, selera, pomidorów, ogórków. Co się okazało:

 • w 1 sklepie na 3 błędnie wskazywano kraj pochodzenia warzyw,
 • w sklepach, w których wykazano nieprawidłowości łącznie skontrolowano 215 partii warzyw, zastrzeżenia dotyczyły 53 partii,
 • w II kwartale 2021 r.  ponownie skontrolowano 32 sklepy Kaufland sprawdzając, czy nieprawidłowości nadal występują – w 14 z nich błędnie podawano kraj pochodzenia warzyw.

Wybrane przykłady nieprawidłowości z kontroli IH:

 • papryka zielona oferowana luzem - na etykiecie opakowania zbiorczego: Polska, na wywieszce: Hiszpania. Sklep Kaufland w Jeleniej Górze przy ul. Jana Pawła II 24
 • cebula czerwona oferowana luzem: na etykiecie opakowania zbiorczego: Holandia, na wywieszce: Polska. Sklep Kaufland w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego 2.
 • ziemniaki oferowane luzem – na etykiecie opakowania zbiorczego: Niemcy, na wywieszce: Polska. Sklep Kaufland w Brzegu przy ul. Władysława Łokietka 24A.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Na podstawie UOKIK

Zdjęcie: Pixabay

Widziałeś już nasze video "Spadki cen warzyw i jabłek dobijają rolników. "Mam prawo jazdy kat. C, pójdę do pracy""?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a