Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

2 lata Ardanowskiego jako ministra rolnictwa

Magdalena Szymańska
Kategoria: Wiadomości
2 lata Ardanowskiego jako ministra rolnictwa
Wiadomości Polska
Data publikacji 01.07.2020r.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podsumował dwa lata pracy na stanowisku. Jakie sukcesy resortu pod swoim kierownictwem wymienia polityk? Czy rolnikom pod rządami ministra Ardanowskiego żyje się lepiej?

Sukcesy według ministra Ardanowskiego

Wśród wymienianych sukcesów znalazło się zwiększenie dopłaty do paliwa rolniczego poprzez podwyższenie limitu zwrotu akcyzy z 80 do 100 l/ha oraz wprowadzenie dopłat do paliwa dla hodowców i producentów bydła (w wysokości 30 l/ha). Na liście znalazły się także dopłaty do materiału siewnego oraz wapnowania gleb.

r e k l a m a

Minister zwrócił również uwagę na pomoc suszową udzieloną poszkodowanym rolnikom. – Łącznie za lata 2018 i 2019 osiągnęła ona kwotę 4,5 mld zł – podkreślił szef resortu.

Pomoc suszowa jeszcze nie trafiła do wszystkich

W materiałach podsumowujących kierowanie przez Ardanowskiego resortem rolnictwa napisano, iż po suszy 2019 r. do 354 417 rolników trafi ponad 2,3 mld zł pomocy suszowej. To ważna informacja zwłaszcza dla tych, którzy jeszcze na tę pomoc czekają. Co jednak może być niepokojące – nie podano daty zakończenia wypłaty pomocy.

Dotacje w ramach rolniczego handlu detalicznego

r e k l a m a

Minister zwrócił również uwagę na wprowadzone ułatwienia dotyczące możliwości sprzedaży produktów z gospodarstw w ramach rolniczego handlu detalicznego (podwyższenie do 40 tys. zł kwoty wolnej od podatku oraz dofinansowanie z PROW – 100 tys. zł), sprzedaży bezpośredniej oraz produkcji marginalnej ograniczonej i lokalnej. Warto zaznaczyć, iż z RHD korzysta obecnie 9831 rolników, a z wprowadzonych ułatwień w MOL oraz sprzedaży bezpośredniej 15 293 producentów.

Wśród wymienionych sukcesów znalazły się także te dotyczące poprawy warunków utrzymywania zwierząt. Minister mówił o powołaniu pełnomocnika ds. praw zwierząt oraz o pracach specjalnego zespołu, który kończy opracowywanie nowych, podwyższonych standardów utrzymywania zwierząt gospodarskich. Nawiązał również do uruchomionego w tym roku w ramach PROW działania „Dobrostan zwierząt”, o które zawnioskowało 42 tys. rolników.

Nowe rynki zbytu dla polskich produktów rolnospożywczych

Minister rolnictwa zwrócił również uwagę na zaangażowanie na arenie unijnej oraz nawiązywanie stosunków międzynarodowych. Wymieniono tutaj umowy dwustronne oraz zdobywanie nowych rynków zbytu dla polskich produktów rolnospożywczych.

Na liście podsumowującej dwuletnią pracę ministra znalazły się też uruchomienie możliwości założenia małej rzeźni przez rolników, ustawa o spółdzielni rolników oraz wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym poprzez rozszerzenie wykazu nieuczciwych praktyk handlowych i ułatwienia w ich zgłaszaniu do UOKiK. Wymieniono również stworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego.

Magdalena Szymańska
fot. MRiRW

Widziałeś już nasze video "Ardanowski: mocny cios w rolników uprawiających rzepak"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a