Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

22,5 mln zł dotacji na utylizację padłych zwierząt gospodarskich

Paweł Mikos
Kategoria: Wiadomości
22,5 mln zł dotacji na utylizację padłych zwierząt gospodarskich
Wiadomości Dotacje
Data publikacji 30.08.2019r.

ARiMR ma zyskać dodatkowe pieniądze na dotacje dla gospodarstw, które są zmuszone do utylizacji padłych zwierząt gospodarskich. Minister rolnictwa podjął decyzję, aby na ten cel przekazać 22,5 mln złotych.

Izby rolnicze apelują o zwiększenie dotacji do utylizowania zwierząt gospodarskich 

Na początku sierpnia zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych(KRIR) wystąpił z prośbą do ministra rolnictwa o zwiększenie pieniędzy na dotacje do zbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt w gospodarstwie.  

Izby rolnicze argumentowały tę prośbę sygnałami od rolników, którzy alarmowali, że firmy utylizacyjne zaprzestają odbioru padłych zwierząt z gospodarstw rolnych. Takie działania podmioty te tłumaczą wyczerpaniem się pieniędzy na ten cel w budżecie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
KRIR dodatkowo wskazuje, że takie środki z Agencji na utylizację zwierząt są niezbędne, gdyż większość gospodarstw rolnych nastawionych na produkcję zwierzęcą nie jest w zbyt dobrej kondycji finansowej . 

r e k l a m a

Minister rolnictwa zwiększa dotacje na utylizację padłych zwierząt

Z informacji przekazanych KRIR przez Rafała Romanowskiego, wiceministra rolnictwa wynika, że już 12 sierpnia 2019 roku Jan Krzysztof Ardanowski, szef resortu rolnictwa zgodził się na zmiany w planie finansowym ARiMR i przesuniecie z innych form pomocy dodatkowych środków w kwocie 22,51 mln. zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez rolników kosztów zbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt gospodarskich.  

r e k l a m a

Wysokość dotacje do utylizacji uzależniona od wieku i gatunku zwierzęcia

Dotacja jest przyznawana na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku: 

 • bydło, 
 • owce, 
 • kozy, 
 • konie, 
 • świnie.

Wysokość dotacji jest uzależniona od wieku i gatunku zwierzęcia.
ARiMR pokryje w w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia.  Jeśli padłe zwierzę nie osiągnęło tego wieku, wówczas Agencja pokryje do 75% kosztów utylizacji poniesionych przez rolnika. 

 

Kto świadczy usługi utylizacji padłych zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem z ARiMR?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowy z 11 podmiotami na świadczenie w 2019 roku usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich. 

Firmy, które utylizują zwierzęta gospodarskie z dotacją ARiMR to: 

 • EKO – STOK, 
 • Energoutil,
 • Stans, 
 • Jasta,
 • PP-H Hetman, 
 • PPP Bacutil, 
 • Promarol-Plus,
 • Saria Polska, 
 • STRUGA, 
 • ZP-H Rakowscy ,
 • FARMUTIL HS.

Jednocześnie ARiMR wskazuje, że rolnik przed wybraniem firmy, która zutylizuje padłe zwierzęta powinni zapoznać się z cenami oferowanymi przez przedsiębiorców działających w ich regionie. Zwłaszcza, że w niektórych województwach działa nawet 9 podmiotów świadczących takie usługi. 

Z dofinansowania do utylizacji padłych zwierząt może skorzystać jedynie gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. 

Paweł Mikos 
Fot. Pexles

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: jak utrzymać rentowność produkcji mleka w czasie kryzysu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a