Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

300 tys. zł dotacji na odtworzenie potencjału gospodarstwa po klęsce suszy czy ASF

Magdalena Szymańska
Kategoria: Wiadomości
300 tys. zł dotacji na odtworzenie potencjału gospodarstwa po klęsce suszy czy ASF
Wiadomości Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 11.08.2020r.

Do 31 sierpnia rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF, mogą składać wnioski o pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Przyjmują je oddziały regionalne ARiMR.

Dla kogo przeznaczone są dotacje?

Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy, lub w co najmniej jednym z 2 lat poprzednich. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach musi wynieść co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Co ważne: straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

r e k l a m a

Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń zabite zwierzęta lub zniszczone ich zwłoki w dniu wydania decyzji o wykonaniu tych czynności powinny stanowić co najmniej 30% świń będących w posiadaniu rolnika.

r e k l a m a

300 tys. złotych – tyle maksymalnie może wynieść pomoc

Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć poziomu 80% kosztów kwalifikowanych. Dotację na pokrycie strat spowodowanych klęskami żywiołowymi można przeznaczyć na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych.

Na co należy przeznaczyć otrzymaną pomoc?

Rolnicy, których gospodarstwa zostały poszkodowane przez ASF, mogą wykorzystać dotację na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas otrzyma połowę pomocy na odtworzenie tego składnika.

Magdalena Szymańska
fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: dlaczego Mateusz Morawiecki najlepiej zna się na rolnictwie"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a