Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

700 tys. zł kary na Farmio za zaległości wobec rolników i przetwórców

Michał Czubak
Kategoria: Wiadomości
700 tys. zł kary na Farmio za zaległości wobec rolników i przetwórców
Wiadomości UOKiK
Data publikacji 04.10.2022r.

Spółka Farmio, producent jaj i zakład drobiarski, została ukarana przez UOKiK za tzw. zatory płatnicze. Firma spóźniała się z płaceniem swoim dostawcom. Jednemu z nich zalegała 3 mln zł.

Producent jaj zalegał z płatnościami na rzecz rolników i przedsiębiorców

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał kolejne decyzje w sprawach zatorów płatniczych. Jedna z nich dotyczy przedsiębiorstwa Farmio z Warszawy. Spółka wykorzystywała swoją pozycję na rynku i nie wywiązywała się ze swoich obowiązków umownych, tj. nie płaciła w terminie za dostarczone jej towary lub wykonane usługi. Poszkodowani to głównie rolnicy, dostawcy z branży rolno-spożywczej, zajmujący się głównie przetwarzaniem i konserwowaniem mięsa z drobiu.

- Spółka Farmio opóźniała się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych na rzecz swoich dostawców. Jej kontrahentami byli przede wszystkim mikro, mali i średni przedsiębiorcy, w tym lokalni dostawcy z branży rolno-spożywczej. Groziło to niewypłacalnością, a nawet upadłością mniejszych podmiotów, których płynność została zachwiana albo zamrożona przez brak zapłaty za dostarczony towar – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

r e k l a m a

Ponad 3 mln zł zobowiązań dla jednego kontrahenta

Z wyliczeń UOKiK wynika, że największa kwota opóźnienia płatności z tytułu jednej faktury wyniosła ponad 955 tys. zł. Z kolei największa zaległość wobec jednego kontrahenta sięgała kwoty ponad 3 mln zł i dotyczyła zaległej płatności za 11 faktur. Kolejni producenci rolni i podwykonawcy otrzymali należne im po około 2 mln zł po terminie świadczenia.

Wejdź na stronę poświęconą zatorom płatniczym

Przykłady obliczania kar dla konkretnych kwot długów, a także najważniejsze informacje o kompetencjach Prezesa UOKiK w obszarze zatorów płatniczych, można znaleźć na specjalnie uruchomionej stronie internetowej. Czym są zatory, kiedy może zająć się nimi prezes Urzędu, jak można zgłosić, że przedsiębiorca nie płaci i kto może to zrobić? Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi znajdziesz na zatoryplatnicze.uokik.gov.pl.

Michał Czubak
Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a