Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Agencja Rynku Rolnego przypomina o „Wsparciu rynku produktów pszczelich”.

Agencja Rynku Rolnego przypomina o „Wsparciu rynku produktów pszczelich”.
Wiadomości
Data publikacji 20.04.2015r.

Do 29 maja br. ARR przyjmuje projekty w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”. Mogą je składać związki, stowarzyszenia, zrzeszenia, spółdzielnie i grupy producentów pszczelarzy oraz jednostki badawczo -rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską w ramach wdrażania programów badawczych.

Za ich pośrednictwem z funduszy może skorzystać każdy pszczelarz, który jest wpisany do rejestru powiatowego lekarza weterynarii lub posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny. W sezonie 2015/2016 beneficjenci mogą korzystać z refundacji kosztów poniesionych  na następujące działania: zakup sprzętu pszczelarskiego, przeprowadzenie szkoleń, zakup lawet do przewozu uli, zakup urządzeń laboratoryjnych, zakup leków do zwalczania warrozy, wykonanie analiz jakości miodu, zakup matek, pakietów i odkładów pszczelich oraz wdrażanie programów badawczych. Budżet polskiego programu w 2016 roku wyniesie 5 516 664 euro. Organizacje oraz instytucje pszczelarskie zainteresowane uczestnictwem w mechanizmie powinny złożyć projekty planowanych działań  na specjalnych formularzach dostępnych na stronie internetowej ARR.

ARR

Widziałeś już nasze video "Ardanowski: mocny cios w rolników uprawiających rzepak"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a