Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy hotel dla koni to działalność rolnicza?

Michał Czubak
Kategoria: Wiadomości
Czy hotel dla koni to działalność rolnicza?
Wiadomości Porady prawne
Data publikacji 30.09.2020r.

Chcielibyśmy z mężem założyć hotelik dla koni, żeby dorobić do dochodów z niewielkiego gospodarstwa. Mamy warunki, żeby przyjąć około 10 koni i opiekować się nimi. Są też zainteresowane osoby, które trzymałyby u nas swoje zwierzęta. Czy od zysków uzyskiwanych z tego tytułu musielibyśmy płacić podatek do urzędu skarbowego?

r e k l a m a

Hotel dla koni to działalność rolnicza?

Dochody uzyskiwane z prowadzenia hoteliku dla koni będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Działalności polegającej na bieżącym utrzymaniu i opiece nad końmi należącymi do innych osób w swoim gospodarstwie rolnym nie można bowiem potraktować jako działalności rolniczej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jej przepisów nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Co stanowi działalność rolniczą?

Według wskazanej ustawy, działalnością rolniczą jest m.in. działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego.

Do takiej działalności zalicza się także produkcję warzywniczą gruntową, szklarniową i pod folią. Jest nią również produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb. Działalność rolnicza to także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, kiedy to następuje ich biologiczny wzrost, licząc od dnia nabycia, wynoszą co najmniej:

  • miesiąc – w przypadku roślin,
  • 16 dni – w przypadku wysoko intensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  • 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  • 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt.

Czy usługi to rodzaj działalności rolniczej?

Usługi w rodzaju prowadzenia hotelu, pensjonatu dla zwierząt stanowią w rozumieniu ww. ustawy pozarolniczą działalność gospodarczą. W myśl jej art. 5a, pkt 6 oznacza to działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych, m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 września 2015 r. (sygn. akt: II FSK 1628/13), w którym NSA stwierdził, że działalności polegającej na bieżącym utrzymaniu i opiece nad końmi należącymi do innych osób nie można potraktować jak działalności rolniczej.

Jak legalnie prowadzić hotel dla koni?

Prowadzenie hotelu dla koni wymagać będzie wpisania go do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy wpisie do CEIDG można od razu wybrać formę opodatkowania, np. podatkiem od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt ten może wybrać jedynie osoba fizyczna, która świadczy usługi polegające na prowadzeniu hotelu lub pensjonatu dla koni, obejmujące:

  • udostępnianie boksów, ujeżdżalni i karuzeli,
  • karmienie i pielęgnację zwierząt, bez opieki weterynaryjnej. Usługi te podlegają opodatkowaniu 3-procentową stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

KRUS czy ZUS przy takiej formie działalności?

r e k l a m a

Należy też wziąć pod uwagę, że rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej może spowodować konieczność przejścia na ubezpieczenie w ZUS. Można tego uniknąć, zgłaszając niezwłocznie chęć pozostania w systemie ubezpieczenia społecznego rolników, pod warunkiem że w przyszłości płacony podatek dochodowy nie przekroczy kwoty granicznej wynoszącej za ubiegły rok 3540 zł.

Alicja Moroz
Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody