Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czym minister rolnictwa zajmie się w 2022 roku?

Zuzanna Ćwiklińska
Kategoria: Wiadomości
Czym minister rolnictwa zajmie się w 2022 roku?
Wiadomości
Data publikacji 21.12.2021r.

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk przedstawił dziś priorytety, jakie stawia sobie na 2022 r.  Czym się zajmie w pierwszej kolejności? Czego mogą się spodziewać rolnicy?

WPR głównym celem MRiRW na 2022 r.

Wśród najważniejszych zadań, jakie czekają MRiRW w nadchodzącym roku, Kowalczyk wymienił przede wszystkim zakończenie negocjacji i wdrożenie Krajowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Dokument ten określi perspektywę finansową i priorytety działań MRIRW. Wiadomo już, że będzie kładł duży nacisk na ochronę środowiska.

Minister podkreślił, że prócz dopłat bezpośrednich, przewidzianych na poziomie europejskim, wspierana finansowo będzie także realizacja ekoschematów.

r e k l a m a

Zmiany w systemie ubezpieczeń

Kolejnym ważnym celem na 2022 r. jest zbudowanie i wdrożenie sprawnego systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

-To jest bardzo istotne ze względu na niepewne czasy, na klimat, klęski żywiołowe - mówił Kowalczyk.

Promowany ma być także system ubezpieczeń wzajemnych. Niewypłacone odszkodowania, zaoszczędzone przez rolników w latach bez klęsk żywiołowych, mają przechodzić na poczet składek w kolejnym roku. Dzięki temu rolnicy z czasem zapłacą niższe składki.

Minister poinformował, że środki finansowe, przeznaczone na ten cel, są wystarczające. Bezpośrednio w budżecie zgromadzono na dopłaty do ubezpieczeń 1,5 mld zł, a w rezerwie znajdują się jeszcze 3 mld zł.

Narodowy Holding Spożywczy wiosną 2022?

Jak poinformował Kowalczyk, budowanie NHS jest już na bardzo zaawansowanym poziomie. Minister nadał temu procesowi status znaczącego priorytetu. NHS zostanie zbudowany przez Ministra Aktywów Państwowych (obecnie funkcję tę pełni Jacek Sasin) i przekazany w zarządzanie MRiRW.

-Mam nadzieję, że ten proces, znacznie przyspieszony w ostatnich tygodniach, znajdzie swój finał wiosną 2022 i mechanizm łamania zmów cenowych będzie mógł być zastosowany w najbliższym sezonie wegetacyjnym - powiedział minister rolnictwa.

r e k l a m a

Nowe zasady dotyczące emerytur

Przedsięwzięciem na nieco mniejszą skalę, ale wciąż istotnym dla rolników, będzie także wprowadzenie ustawy o rolniczych emeryturach. Będzie można je otrzymywać bez konieczności wyzbywania się gospodarstwa i zakańczania produkcji rolnej. Takie działania mają dać ubezpieczeniom rolniczym równe szanse w stosunku do innych systemów ubezpieczeniowych, w których osoby pobierające emeryturę nadal mogą mieć dodatkowe źródła dochodu. Kowalczyk poinformował, że ustawa w tej sprawie jest już gotowa i będzie przekazana do konsultacji.

Nowy rok, stare wyzwanie: walka z ASF

ASF pozostaje problemem dla rolników i nic nie wskazuje na to, by sytuacja zmieniła się w najbliższym czasie. Kowalczyk zapowiedział, że walka z przyczynami i skutkami ASF wciąż będzie figurować na liście priorytetów MRiRW w 2022 r. Przypomniał o rozporządzeniu, dotyczącym dopłat do utrzymania loch: 1000 zł dopłaty na każde 10 prosiąt.

Podniesione mają być także stawki, związane z koniecznością zaprzestania hodowli trzody chlewnej w związku z nakazem lekarza weterynarii w gospodarstwach, gdzie wystąpił ASF. Stawki zmienią się z 36 gr/dzień utrzymania sztuki trzody chlewnej do 1 zł, a limit 50 sztuk podniesiony został do 200 sztuk.

Zmiany w stawkach zasiłków i odszkodowań

Kowalczyk zapowiedział, że zasiłek chorobowy dla rolników podniesiony zostanie z 10 zł za dzień choroby do 20 zł. Kwota zasiłku chorobowego z powodu COVID-19 wzrośnie z 15 zł za dzień do 30 zł.

Zmienią się także kwoty odszkodowania z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Każdy 1% takiego uszczerbku wyceniano dotąd na 809 zł. Od 2022 r. będzie to 1033 zł, tyle samo, co w systemie ZUS.

Co jeszcze czeka rolników w 2022 r?

Nadchodzący rok będzie w dużej mierze okresem wdrażania wielu zaczętych projektów. W życie wejdą między innymi:

  • ustawa zwiększająca limity na paliwo rolnicze (ze 100 l/ha na 110 l/ha i z 30l/DJP bydła na 40 l/DJP),
  • ustawa o Rolniczym Handlu Detalicznym, umożliwiająca rolnikom sprzedaż swoich produktów,
  • ustawa o ochronie gruntów rolnych, umożliwiająca przeznaczenie 30% powierzchni zagrodowej na działalność przetwórczą, jeśli nie przekracza ona 500 m2,
  • ustawa zwiększająca możliwość sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych do 100 tys zł bez podatku – przygotowywane są także rozporządzenia, mające zwiększyć limity ilościowe sprzedawanych produktów, by dostosować je do limitów pieniężnych.

Prócz wymienionych, funkcjonować będzie także Ustawa o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedłużająca to wsparcie do końca 2022 r. Od 2023 r. obowiązywać będzie Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027. W ramach PROW wciąż można składać wnioski na dofinansowanie infrastruktury na obszarach wiejskich.

Prócz tego MRiRW chce także w dalszym ciągu pracować nad zapobieganiem skutkom suszy, rozwijać programy agroenergii i kontynuować liczne programy, prowadzone w ostatnich latach.

Wideo - „Walczymy tylko o przetrwanie”. Rolnicy nie widzą przyszłości dla swoich gospodarstw

Idź do wideo

Jaki dla rolnictwa był mijający rok?

Kowalczyk podsumował mijający rok jako bardzo trudny dla rolnictwa. Podkreślił, jak dużym wyzwaniem była walka z ASF. Uznał jednak, że nie określiłby 2021 r. jako straconego dla rolnictwa, ponieważ MRiRW podejmowało liczne działania, których celem jest poprawienie sytuacji rolników w Polsce.

Minister uznał, że sektor rolniczy ma się dobrze, a obrazem tego jest eksport, który w okresie między falami pandemii zanotował wzrost rzędu 7-8%.

Zuzanna Ćwiklińska

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a