Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Dopłaty bezpośrednie na nowych zasadach! Jacy rolnicy dostaną wyższe dotacje?

wk
Kategoria: Wiadomości
Dopłaty bezpośrednie na nowych zasadach! Jacy rolnicy dostaną wyższe dotacje?
Wiadomości pieniądze
Data publikacji 03.11.2021r.

Znamy już najnowsze założenia dot. dopłat bezpośrednich dla rolników od 2022 roku. Zostanie wprowadzona dodatkowa forma dotacji, czyli uzupełniająca płatność podstawowa. Ma ona zwiększyć wysokość dopłat bezpośrednich powyżej unijnej średniej. Kto skorzysta z tego mechanizmu?

Trzy główne cele w Polskim Ładzie dla rolnictwa

Podczas ostatniego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa, przedstawiła posłom listę priorytetów w ramach programu „Polski Ład”.

r e k l a m a

- Naszym podstawowym założeniem było zwiększenie dochodowości gospodarstw rolnych, stworzenie rolnikom nowych możliwości dywersyfikacja dochodów – zapewniała Anna Gembicka. 

Dodała także, że resort zamierza wprowadzić kilka ułatwień w funkcjonowaniu administracji obsługującej rolników. Ma to być związane ze zwiększeniem poziomu cyfryzacji oraz zmniejszaniem biurokracji.

r e k l a m a

– Trzecim celem było zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – dodała wiceminister rolnictwa. 

Przeczytaj więcej na ten temat w naszym wywiadzie z Anną Gębicką: "Polski Ład da rolnikom szansę na dywersyfikację dochodów".

Dopłaty bezpośrednie powyżej średniej unijnej dzięki uzupełniającej płatności podstawowej

Z zapowiedzi przedstawionych przez Annę Gembicką wynika, że obecnie rząd opracowuje ustawę, na mocy której od 2022 r. zostanie przywrócony mechanizm znany już wcześniej rolnikom jako uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) finansowana ze środków krajowych, a która została wycofana w 2014 roku.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Płacisz tylko

156,00 zł SPRAWDŹ

Według wstępnych szacunków na dodatkowe dopłaty zostanie przeznaczonych ok. 400 mln złotych rocznie.

UPP będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych, w tym zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych, jak również do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin. Zgodnie z przepisami UE zasady przyznawania UPP muszą być takie same, jak w roku 2013.

Według ministerstwa rolnictwa, przywrócenie UPP obejmie ponad 1 mln rolników i ma przyczynić się do wzrostu średniego poziomu wsparcia dla zdecydowanej większości rolników.

Dla kogo będą wyższe dopłaty bezpośrednie?

 – Dzięki utrzymaniu płatności redystrybucyjnej oraz przywróceniu od 2022 r. uzupełniającej płatności podstawowej już od przyszłej kampanii rolnicy posiadający gospodarstwa o wielkości od 3 do 30 ha użytków rolnych, czyli grupa gospodarstw o najniższych dochodach uzyskają płatności bezpośrednie na średnim poziomie przekraczającym średnią UE – podkreślała Anna Gembicka podczas sejmowej komisji rolnictwa.

Z wyliczeń resortu rolnictwa wynika, że od 2023 roku średni poziom wsparcia na hektar we wszystkich gospodarstwach do 50 ha (97% gospodarstw) będzie wyższy od przeciętnej unijnej.

Ma to być możliwe dzięki UPP oraz zwiększeniu środków na płatność redystrybucyjną z 8,3 proc. do 11,57 proc. koperty finansowej na płatności bezpośrednie. Na dodatek płatność redystrybucyjna zostanie rozszerzona gospodarstwa o wielkości 1-2 ha. Oznacza to, że każde gospodarstwo o powierzchni do 51 ha będzie mogło liczyć na takie wsparcie, jednak jedynie do maks. 30 ha gruntów.

Przejście na emeryturę rolniczą bez zbywania gospodarstwa

W ramach „Polskiego Ładu” rząd pracuje także nad projektem ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym. W ramach tej zmiany planowany są przepisy polegające na tym, że emeryt, który nie może zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej ze względu na brak chętnych do przejęcia własności lub posiadania gospodarstwa rolnego, będzie mógł nadal prowadzić działalność rolniczą w tym gospodarstwie.

Co istotne,  przez okres 10 lat od nabycia prawa do emerytury rolniczej i prowadzenia takiej działalności, świadczenie nie ulegnie zawieszeniu. Żeby jednak otrzymać taką emeryturę rolnik będzie musiał złożyć w KRUS odpowiednie oświadczenie.

Więcej ułatwień przy rozwoju Rolniczego Handlu Detalicznego

Rząd konsekwentnie chce też przekonywać rolników do pozyskiwania dochodów w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD).

Dlatego w projektowanych zmianach prawa założono umożliwienie rolnikom prowadzącym RHD sprzedaż żywności do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki na terytorium całego kraju. Przypomnijmy, że obecnie już rolnicy mogą prowadzić sprzedaż bezpośrednio konsumentom żywności w ramach tej działalności na terenie Polski.

Projektowane zmiany przewidują także zniesienie maksymalnych limitów dotyczących zbytu żywności konsumentom finalnym w sprzedaży bezpośredniej. Jednak limity pozostaną przy dostawach żywności z RHD do sklepów, stołówek, czy restauracji.

Kolejną zmianą – już wielokrotnie zapowiadaną – ma być podwyższenie kwoty przychodów z RHD zwolnionej z podatku dochodowego z 40 tys. zł. do 100 tys. zł.

Z tym tematem wiąże się pośrednia także plan na odbudowę przetwórstwa oraz rozwój sprzedaży i produkcję żywności w gospodarstwie. Na ten cel rząd chce przeznaczyć 4,5 mld złotych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).   

Pieniądze mają być przeznaczona m.in. na tworzenie miejsc sprzedaży bezpośredniej i przetwarzania produktów rolnych oraz rozwój zakładów przetwórczych. Rolnicy będą mogli otrzymywać dotacje do 15 mln zł na przetwórstwo.

Rząd planuje także nałożyć na jednostki samorządu terytorialnego obowiązku wskazania miejsca w miastach, gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty bez uiszczania opłaty targowej. Taki handel będzie mógł się odbywać w piątki i  soboty. Jednocześnie w ramach KPO zarezerwowano środki na skracanie łańcuchów dostaw, w tym m.in. na budowę targowisk.

Nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników i budowa zbiorników retencyjnych

Kolejna inicjatywa to zwiększenie puli środków na ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich do kwoty 1,4 mld zł. Każdy rolnik będzie miała zagwarantowaną dopłatę w wysokości 65% do składki ubezpieczeniowej. Jednocześnie powstanie Fundusz Gwarancji w Rolnictwie, który zapewni źródło finansowania wypłat pomocy za poniesione straty.

Resort rolnictwa zapowiada również wprowadzenie możliwości budowy zbiorników retencyjnych do 5 tys. m2 bez pozwolenia wodno-prawnego, ale tylko na zgłoszenie. Jednocześnie każdy rolnik, który zdecyduje się na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni od 1 tys. do 5 tys. m2  otrzyma ryczałt do 15 tys. zł.

Walka z ASF oraz odbudowa stada trzody chlewnej

Dotacje na ten cel mogą wynieść nawet 900 tys. zł dla rolnika ze stref ASF. Pieniądze będzie można przeznaczyć na budynki gospodarskie, maszyny i urządzenia do produkcji prosiąt. Do tego dochodzi m.in. program wyrównania strat hodowców w wysokości 150 mln zł.

Jedno okienko dla rolnika

Planuje się opracować listę niezbędnych zmian biurokratycznych, które usprawnią zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Prace w zakresie identyfikacji zmian odbędą się za pośrednictwem szerokiego i otwartego dialogu z wykorzystaniem narzędzi internetowych (ankieta, interaktywny formularz).

MRiRW planuje także inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, kontynuowanie wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich, podwyższenie zwrotu akcyzy w paliwie rolniczym, budowę agroportu, wprowadzenie paszportyzacji żywności,

Wk

Fot. pixabay

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: dlaczego Mateusz Morawiecki najlepiej zna się na rolnictwie"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a