Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dotacje na usuwanie folii rolniczych 2023. Do kiedy wnioski?

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Wiadomości
Dotacje na usuwanie folii rolniczych 2023. Do kiedy wnioski?
Wiadomości
Data publikacji 05.01.2023r.

Od początku 2023 r. NFOŚiGW prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Kto może wystąpić o dotacje i jakie są stawki pomocy?

2 stycznia 2023 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Program jest realizowany w latach 2019-2025.

Wnioski programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą przyjmowane w terminie 02.01 do 31.03.2023 r. w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), który znajduje się na stronie NFOŚiGW.

 Program jest skierowany do samorządów terytorialnych i ich związków. Jednakże ostatecznymi odbiorcami korzyści będą rolnicy, posiadający:

  • odpady z folii rolniczych,
  • siatki i sznurka do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach i typu Big Bag.

Środki mają zostać przeznaczone na działania w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.

Jaka jest wysokość dofinansowania na usuwanie folii rolniczej?

Dotacja wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, ale z pewnymi wyjątkami, jak:
  • Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 i wyrażonej w mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.
  • Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

Jak funkcjonuje Generator Wniosków o Dofinansowanie NFOŚiGW?

Instrukcja jest dostępna na stronie NFOŚiGW i obejmuje następujące kroki:

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy przesłać wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,
  • drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa z dopiskiem „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” albo złożyć bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Należy przy tym pamiętać, że wnioski składane w formie wydruku i przesłane pocztą lub kurierem będą rejestrowane z dniem wpływu ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Te które dotrą po terminie, będą odrzucane. Ocena wniosków rozpocznie się po zakończeniu naboru wniosków, a o wyniku wnioskodawcy będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jakie są warunki dofinansowania do usuwania folii rolniczej?

Dofinansowanie jest wypłacane w formie dotacji, której transze

a) będą wypłacane nastąpić wyłącznie w formie refundacji,

b) w przypadku wyczerpania limitu środków w planie finansowym NFOŚiGW w roku bieżącym zaplanowane wypłaty mogą być przesunięte przez NFOŚiGW na rok następny. Wypłaty mogą być przesunięte nie więcej niż o jeden rok wobec planowanych terminów. Przesunięcie może dotyczyć nie więcej niż 50% kwoty zaplanowanej do wypłaty na dany rok;

Ponadto, jeśli wsparcie przekazywane ostatecznym odbiorcom korzyści stanowi dla nich pomoc publiczną, jednostka samorządu terytorialnego, jako podmiot udzielający pomocy, zobowiązana jest do zapewnienia zgodności tego wsparcia z zasadami pomocy publicznej (akty prawne do wglądu na stronie NFOŚiGW.

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o programie?

Do kosztów kwalifikowanych nie należą koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT.

W ramach ogłoszonego naboru jedna gmina może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

) Beneficjent zobowiązany będzie udokumentować zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie, z wyłączeniem składowania) odpadów usuwanych w ramach realizowanego przedsięwzięcia (brak udokumentowania skutkować będzie wypowiedzeniem umowy i zwrotem wypłaconej dotacji).

3) Zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 30.06.2023 r. Wypłata środków w ramach umów zawartych na podstawie wniosków złożonych w niniejszym naborze realizowana będzie do 31.03.2024 r.

 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał, fot. pixabay

Źródło: NFOŚiGW oraz MRiRW

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: jak utrzymać rentowność produkcji mleka w czasie kryzysu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a