r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Duże zainteresowanie dopłatami do prywatnego przechowywania wieprzowiny

Wiadomości
Data publikacji 11.01.2016r.

Od 4 stycznia 2016 roku Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Do chwili obecnej Agencja Rynku Rolnego zarejestrowała 22 ważne wnioski od sześciu Przedsiębiorców opiewające łącznie na 1593 tony wieprzowiny.

r e k l a m a

Największym zainteresowaniem cieszy się okres przechowywania:

·         150 dni – 1082 t.

Następnie:

·         90 dni – 490 t.

·         120 dni – 21 t.

ARR informuje, że zainteresowanie mechanizmem wśród Przedsiębiorców jest bardzo duże. 

Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny stanowią jeden z mechanizmów interwencyjnych na rynku mięsa w UE. Realizacja powyższego mechanizmu w ramach kompetencji ARR polega na udzielaniu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny na terenie Polski zgodnie z zasadami obowiązującymi w UE.

W mechanizmie mogą uczestniczyć Przedsiębiorcy, którzy:

1) mają siedzibę i są zarejestrowani na terenie Unii Europejskiej dla celów podatku VAT,

2) zapewniają chłodnię do przechowywania wieprzowiny na terenie Polski,

3) są wpisani do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców ARR.

W ramach mechanizmu przechowywane mogą być tusze/półtusze wieprzowe lub elementy powstałe z rozbioru półtusz wieprzowych, określone w załączniku do rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/2334 z dnia 14 grudnia 2015 r., wprowadzającego prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat (Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str.10), przez okres 90, 120 lub 150 dni.

Warunkiem przystąpienia do mechanizmu jest:

1) rejestracja Przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR (dotyczy przedsiębiorców jeszcze nie zarejestrowanych),

2) złożenie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w wysokości 20% wnioskowanej kwoty dopłaty, o którą ubiega się Przedsiębiorca,

3) złożenie wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny na formularzu udostępnionym przez Agencję. Wniosek może dotyczyć tylko jednego produktu tj. jednej z kategorii wymienionej w załączniku do ww. rozporządzenia KE.

Wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny należy przesłać na adres: Agencja Rynku Rolnego, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30 lub złożyć bezpośrednio pod podanym powyżej adresem w Kancelarii Ogólnej ARR.

Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny”.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do ARR.

Za dzień zawarcia umowy uważa się dzień wysłania faksem (lub e-mailem) do Przedsiębiorcy informacji o przyjęciu wniosku o zawarcie umowy. Termin 28 dni na wprowadzanie wieprzowiny do chłodni jest liczony od następnego dnia od daty zawarcia umowy.

Minimalna ilość wieprzowiny, jaka może zostać objęta umową na dopłaty do prywatnego przechowywania wynosi:

·         10 ton dla produktów bez kości,

·         15 ton dla pozostałych produktów.

Dopłatami do prywatnego przechowywania objęte jest mięso dobrej jakości handlowej, które pochodzi od zwierząt:

a) których chów odbywał się przynajmniej przez ostatnie dwa miesiące na terenie UE,

b) utrzymywanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami weterynaryjnymi,

c) ubitych nie wcześniej niż 10 dni przed datą wprowadzenia mięsa do chłodni,

d) których ubój nie nastąpił w wyniku działań nadzwyczajnych (np. ubój z konieczności),

oraz nie posiada cech dyskwalifikujących je do przechowywania lub spożycia po uprzednim przechowywaniu.

„Formularz rejestracyjny”, formularz wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny i dokumenty związane z realizacją mechanizmu oraz „Warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny”, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

·         w Biurze Produktów Zwierzęcych Agencji Rynku Rolnego, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30, tel. (22) 376-78-03, 376-70-60, 376-71-09

·         w Oddziałach Terenowych ARR

·         w telefonicznym punkcie informacyjnym: (22) 661-72-72

·         na stronie internetowej ARR: www.arr.gov.p

r e k l a m a

Widziałeś już nasze video "To Was zaskoczy. Jak Artur Puzio tłumaczy jazdę po polu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody