Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

IUNG nie widzi suszy? Zgłoś to

Magdalena Szymańska
Kategoria: Wiadomości
IUNG nie widzi suszy? Zgłoś to
Wiadomości Susza
Data publikacji 02.09.2022r.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach uruchomił platformę dialogu z rolnikiem. Umożliwia ona zgłoszenie rozbieżności między wynikami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) a obserwacją strat w polu.

Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej działa, ale nie jest dokładny

Jak zaznacza IUNG, od ubiegłego roku SMSR jest już w stanie ocenić wpływ warunków pogodowych na każdą z monitorowanych upraw w skali działek rolnych, czyli dla każdego pola. Jest to możliwe dzięki systematycznemu uzupełnianiu sieci stacji meteorologicznych, zwłaszcza w tych regionach rolniczych Niżu Polskiego, gdzie jest ich rażący deficyt. Ponadto w ocenie opadów wykorzystywane są dane radarowe z sieci PolRad prowadzonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

r e k l a m a

Na plony ma wpływ jednak również agrotechnika oraz zmieniające się warunki glebowe i rzeźba terenu

Dlatego też straty w plonach mogą być różne nawet na sąsiadujących ze sobą polach. Między innymi z tych powodów rolnicy mogą na stronach serwisu SMSR zgłaszać swoje obserwacje, w szczególności jeśli straty w uprawach są większe, niż wskazują na to raporty IUNG.

Zaangażowanie się rolników w ankietę może spowodować nie tylko polepszenie metod obserwacji

Zespół IUNG-PIB planuje zweryfikować zgłoszenia i wprowadzenie ewentualnych korekt w systemie, zwłaszcza gdy zarejestruje wiele zgłoszeń w regionach, które system ocenia poniżej przekonania rolników o istniejącej lub stale rozwijającej się suszy.

Żeby informacja z ankiet możliwa była do weryfikacji w terenie, przy każdym zgłoszeniu trzeba podać: numer działki rolnej, rodzaj uprawy, numeru telefonu oraz wyrazić zgodę na przeprowadzenie weryfikacji strat w polu przez zespół SMSR IUNG.

Magdalena Szymańska
fot. arch. red.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a