Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jakie były ceny skupu produktów rolnych w marcu? GUS podał dane

Paweł Mikos
Kategoria: Wiadomości
Jakie były ceny skupu produktów rolnych w marcu? GUS podał dane
Wiadomości Ceny rolnicze
Data publikacji 20.04.2020r.

Według danych  opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w marcu 2020 roku ceny skupu podstawowych produktów rolnych były niższe niż w lutym. Jednak zdaniem statystyków było one wyższe niż przed rokiem, co ma wynikać głównie z wyższych cen świń. Co zdrożało a staniało?

Ceny za płody rolne niższe niż w lutym

W informacji sygnalnej opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny w poniedziałek 20 kwietnia 2020 roku podano, że ceny skupu podstawowych produktów rolnych, spadły w marcu 2020 r. w stosunku do lutego o 0,3%. Jednak w porównaniu do marca 2019 roku ceny płodów rolnych wzrosły aż o 5,3%.
Warto przy tym pamiętać, że za podstawowe produkty rolne GUS uznaje: pszenicę, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób i mleko krowie. 

r e k l a m a

Jakie produkty rolne zdrożały, a które staniały 

Według danych opublikowanych przez GUS, na obniżenie średnich cen skupu produktów rolnych wpłynęło głównie: 

  • niższe ceny skupu żywca wołowego,
  • niższe ceny skupu mleka krowiego,
  • niższe ceny skupu drobiu.

Z kolei na wzrost cen płodów rolnych w porównaniu do marca 2019 roku wpływ miał przede wszystkim wzrost cen żywca wieprzowego. Za to znacznie niższe były ceny zbóż – w przypadku żyta nawet o niemal 20% niższe. 

 

Jaka była średnia cena zbóż, żywca czy mleka? 

Główny Urząd Statystyczny podał, że za pszenicę w skupie płacono 74,25 zł/dt, czyli w o 0,7% więcej niż w lutym 2020 roku i  o 10,4% mniej niż przed rokiem. 

Z kolei ceny żyta w skupie wynosiły 56,29 zł/dt, czyli o 1,1% więcej niż w lutym 2020 roku i  o 19,3% mniej niż przed rokiem.  Podobne zmiany można zaobserwować także w odniesieniu do pszenżyta, owsa i kukurydzy. Jedynie jęczmień był tańszy w marcu niż w lutym. 

Za to znacznie wzrosły ceny skupu ziemniaków – ich średnia cena wyniosła 90,99 zł/dt, czyli o 10,1% więcej niż w lutym 2020 roku oraz o 5% więcej niż w poprzednim roku. 

Niestety wciąż mamy do czynienia z niskimi cenami bydła opasowego. GUS podaje, że w skali miesiąca ceny skupu żywca wołowego były niższe o 3,7% i wyniosły 6,25 zł/kg. Były one również niższe 4,3% w porównaniu do poprzedniego roku.  

Ceny żywca wieprzowego w skupie w marcu 2020 r. wynosiły średnio 6,28 zł/kg i były wyższe o 0,2% w porównaniu z lutym 2020 roku i aż o ponad 40% więcej niż w marcu 2019 r. 

Choć nieznacznie, ale jednak spadły średnie ceny mleka krowiego. Były one o 0,4% niższe niż w lutym i o 0,7% niższe niż w marcu 2019 r. Średnia cena za 1 litr mleka w marcu wynosiła 1,37 zł. 

 

r e k l a m a

Jakie były ceny zbóż, ziemniaków, żywca i mleka w województwach?

Poniżej przedstawiamy dane z poszczególnych województw o średnich cenach skupu: 

  • pszenicy,
  • żyta, 
  • ziemniaków, 
  • żywca wołowego, 
  • żywca wieprzowego, 
  • mleka krowiego

 

Ceny pszenicy w puntach skupu w marcu 2020 roku (bez VAT) za kwintal (1 dt/zł) 

POLSKA

74,25

Dolnośląskie

71,75

Kujawsko-pomorskie

76,00

Lubelskie

70,44

Lubuskie

74,36

Łódzkie

73,79

Małopolskie

71,28

Mazowieckie

74,78

Opolskie

71,73

Podkarpackie

66,89

Podlaskie

72,53

Pomorskie

79,71

Śląskie

77,73

Świętokrzyskie

69,49

Warmińsko-mazurskie

77,55

Wielkopolskie

73,92

Zachodniopomorskie

77,35

 

Ceny żyta w puntach skupu w marcu 2020 roku (bez VAT) za kwinta (1 dt/zł) 

POLSKA

56,29

Dolnośląskie

56,56

Kujawsko-pomorskie

55,38

Lubelskie

51,24

Lubuskie

60,16

Łódzkie

55,71

Małopolskie

.

Mazowieckie

53,20

Opolskie

54,75

Podkarpackie

59,03

Podlaskie

51,14

Pomorskie

55,25

Śląskie

55,05

Świętokrzyskie

49,96

Warmińsko-mazurskie

55,86

Wielkopolskie

55,57

Zachodniopomorskie

59,41

 

 

Ceny ziemniaków w puntach skupu w marcu 2020 roku (bez VAT) za kwinta (1 dt/zł) 

POLSKA

90,99

Dolnośląskie

65,90

Kujawsko-pomorskie

100,89

Lubelskie

66,25

Lubuskie

89,38

Łódzkie

117,27

Małopolskie

105,45

Mazowieckie

61,21

Opolskie

55,99

Podkarpackie

94,74

Podlaskie

103,86

Pomorskie

70,18

Śląskie

120,98

Świętokrzyskie

192,65

Warmińsko-mazurskie

126,10

Wielkopolskie

158,28

Zachodniopomorskie

60,12 

 

Ceny bydła rzeźnego w puntach skupu w marcu 2020 roku (bez VAT) za 1 kg żywej wagi  (1 kg/zł) 

POLSKA

6,25

Dolnośląskie

6,42

Kujawsko-pomorskie

6,50

Lubelskie

6,50

Lubuskie

6,21

Łódzkie

6,12

Małopolskie

6,69

Mazowieckie

6,40

Opolskie

6,16

Podkarpackie

5,91

Podlaskie

6,08

Pomorskie

5,43

Śląskie

5,89

Świętokrzyskie

6,54

Warmińsko-mazurskie

5,84

Wielkopolskie

6,21

Zachodniopomorskie

6,73

 

Ceny trzody chlewnej w puntach skupu w marcu 2020 roku (bez VAT) za 1 kg żywej wagi  (1 kg/zł) 

POLSKA

6,28

Dolnośląskie

7,78

Kujawsko-pomorskie

6,25

Lubelskie

6,14

Lubuskie

6,29

Łódzkie

6,10

Małopolskie

6,58

Mazowieckie

6,36

Opolskie

6,29

Podkarpackie

6,27

Podlaskie

6,20

Pomorskie

6,35

Śląskie

6,16

Świętokrzyskie

6,35

Warmińsko-mazurskie

6,24

Wielkopolskie

6,29

Zachodniopomorskie

6,27

 

Ceny mleka krowiego w puntach skupu w marcu 2020 roku (bez VAT) za 1 litr (1 l/zł) 

POLSKA

1,37

Dolnośląskie

1,41

Kujawsko-pomorskie

1,33

Lubelskie

1,38

Lubuskie

1,42

Łódzkie

1,29

Małopolskie

1,27

Mazowieckie

1,36

Opolskie

1,41

Podkarpackie

1,35

Podlaskie

1,42

Pomorskie

1,35

Śląskie

1,35

Świętokrzyskie

1,31

Warmińsko-mazurskie

1,39

Wielkopolskie

1,36

Zachodniopomorskie

1,35

 

Paweł Mikos 
Fot. Archiwum 

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: jak utrzymać rentowność produkcji mleka w czasie kryzysu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a