Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jakie są zyski Grupy Azoty ze sprzedaży nawozów w I półroczu 2022 roku?

Kamila Szałaj
Kategoria: Wiadomości
Jakie są zyski Grupy Azoty ze sprzedaży nawozów w I półroczu 2022 roku?
Wiadomości
Data publikacji 29.09.2022r.

Grupa Azoty osiągnęła ogromne zyski w I półroczu 2022 roku, m.in. sprzedając mniejsze ilości nawozów z wyższymi marżami. Ile koncern zarobił na sprzedaży nawozów?

Dziś Grupa Azoty przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku. Okazuje się, że pomimo wysokich cen gazu koncern osiągnął bardzo wysokie zyski ze sprzedaży nawozów.

r e k l a m a

Zyski Grupy Azoty wzrosły o ponad 560 proc.

Rolnicy zmagają się z wysokimi kosztami produkcji, zwłaszcza nawozów. Tymczasem Grupie Azoty wysokie ceny surowców nie przeszkodziły w osiągnięciu zdumiewających wyników. Świadczą o tym dane z I półrocza. W tym okresie Grupa Azoty wypracowała 1,68 mld zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 253,7 mln zł zysku rok wcześniej. To wzrost o 563 proc.

Natomiast zysk EBITDA wyniósł w I poł. br. 2,57 mld zł wobec 766 mln zł zysku rok wcześniej (wzrost o 235 proc.), zaś marża EBITDA wyniosła 19,5 proc. wobec 11,7 proc. w 2021 r. 

Przychody ze sprzedaży wyniosły 13,23 mld zł w porównaniu z 733 mln zł rok wcześniej. To z kolei wzrost o 236 proc.

Skąd takie wzrosty? Niemal siedmiokrotnie wyższe zyski Grupy Azoty to zasługa przede wszystkim handlu nawozami. Segment ten jest kluczowy dla koncernu i to właśnie w tym segmencie wypracowano ponad połowę przychodów i zysków!  

r e k l a m a

Jakie były przychody i zyski Grupy Azoty ze sprzedaży nawozów w I półroczu 2022 roku?

W I półroczu 2022 roku przychody ze sprzedaży w Segmencie Agro wyniosły 7,87 mld zł. W porównaniu do I półrocza 2021 roku poziom przychodów uległ zwiększeniu o 114,9 proc., przy jednoczesnym zwiększonym udziale segmentu w przychodach ogółem Grupy o 3,4 pp.

Na działalności Segmentu Agro odnotowano zysk na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 1,31 mld zł oraz dodatni wynik EBITDA. W ubiegłym roku za analogiczny okres zysk wyniósł 249 mln zł. To oznacza, że zysk EBIT Grupy Azoty ze sprzedaży nawozów wzrósł o 426 proc.

Sprzedaż nawozów stanowi prawie 60 proc. przychodów Grupy Azoty. Ale trzeba pamiętać, że w II kwartale sprzedaż nawozów spadła w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11 proc., a w przypadku nawozów wieloskładnikowych aż o 21 proc. Wysoki zysk oznacza, że Grupa Azoty sprzedawała mniejsze ilości nawozów z wyższymi marżami.

Ale kolejne kwartały już nie będą tak zyskowne dla Grupy Azoty, bowiem od 22 sierpnia koncern wstrzymał produkcję nawozów.

- Bieżące analizy rynkowe dają podstawy do stwierdzenia, że sytuacja w segmencie nawozowym w perspektywie najbliższych miesięcy nie ulegnie istotnej zmianie. Nadal wpływ na rozwój sytuacji rynkowej będzie miała przedłużająca się agresja zbrojna Rosji wobec Ukrainy, która w znacznym stopniu będzie destabilizowała sytuację sektora - wyjaśnia Grupa Azoty.

Jakie były przychody Grupy Azoty w innych sektorach?

Grupa Azoty przedstawiła także przychody ze sprzedaży w innych sektorach w I półroczu. Prezentują się one następująco:

• Tworzywa - 1,22 mld zł (wzrost o 45,4 proc. w porównaniu do I połowy 2021 r.)

• Chemia - 3,7 mld zł (wzrost o 118,7  proc.)

• Energetyka - 263 mln zł (wzrost o 56,4 proc.)

• Pozostałe - 139 mln zł (spadek o 8,6 proc.)

Kamila Szałaj, fot. Grupa Azoty

Widziałeś już nasze video "Debata pomiędzy praktykami a ekspertami. Czy rolnictwo ekologiczne się opłaca?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a