Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

By każdemu na wsi żyło się dobrze. WIR rusza z nową kampanią

Magdalena Szymańska
Kategoria: Wiadomości
By każdemu na wsi żyło się dobrze. WIR rusza z nową kampanią
Wiadomości Polska
Data publikacji 06.09.2020r.

Wielkopolska Izba Rolnicza zaangażowała się w prowadzenie kampanii mającej na celu ograniczenie konfliktów między ludnością napływową z miast, a miejscowymi rolnikami, będących wynikiem braku zrozumienia przez napływowych specyfiki prowadzenia działalności rolniczej.

Zakłócanie ciszy nocnej przez rolnika i niezakłócanie pracy rolnikom - konflikt sąsiedzki

Nawiązując do paradoksalnych sytuacji dotyczących karania rolników za pracę w porze nocnej, WIR wystosowała apel do osób zamieszkujących tereny wiejskie o niezakłócanie pracy rolnikom. Apel ten spotkał się z bardzo dużym odzewem i zainteresowaniem.

r e k l a m a

Strefy miejskie i rekreacyjne – propozycja WIR

Aby ograniczyć i zażegnać konflikty między ludnością napływową z miast, a miejscowymi rolnikami, WIR jako samorząd rolniczy poszedł dalej. Zaproponował rozwiązania, z którymi zwrócił się do ministra rolnictwa, mając nadzieję, że resort je przeanalizuje i ewentualnie uwzględnieni w pracach legislacyjnych. WIR zaproponowała wprowadzenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego stref zurbanizowanych, w skład których wchodziłyby obszary produkcyjne, natomiast poza nimi mieściłyby się wyznaczone strefy przeznaczone do wypoczynku i rekreacji.

r e k l a m a

Zakaz sprzedaży działek w strefie produkcji rolnej?

Zasugerowała również wprowadzenie zakazu indywidualnych sprzedaży działek w wyznaczonej strefie produkcji rolnej. Według Izby, to gmina powinna mieć prawo pierwokupu tych działek i zagospodarowania ich zgodnie z wcześniej przyjętą koncepcją, bowiem najwięcej problemów rolnicy mają z mieszkańcami wsi, niezwiązanymi z produkcją rolną,

Wielkogabarytowe pojazdy rolnicze na drogach publicznych

W kwestii poruszania się maszyn o szerokości powyżej 3 metrów po drogach publicznych, WIR postuluje o dopuszczenie poruszania się ich po drogach gminnych i powiatowych oraz na niewielkich odcinkach dróg krajowych od 1 lipca do 31 sierpnia.

Magdalena Szymańska
Fot.

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: dlaczego Mateusz Morawiecki najlepiej zna się na rolnictwie"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a