Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Kim jest nowy prezes Elewarru?

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Wiadomości
Kim jest nowy prezes Elewarru?
Wiadomości
Data publikacji 03.08.2022r.

Z dniem 1 sierpnia 2022 r. Hubert Grzegorczyk został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Elewarr sp. z o.o. Jakie doświadczenie posiada nowy prezes państwowego zbożowca?

Jaką działalność prowadzi spółka Elewarr?

Elewarr, który w Polsce funkcjonuje od 1992 roku, to spółka zajmująca się długoterminowym magazynowaniem zboża na całym obszarze kraju i posiadająca nowoczesne elewatory i magazyny zbożowe o łącznej pojemności blisko 700 tysięcy ton. Spółka posiada udziały w Zamojskich Zakładach Zbożowych.

r e k l a m a

Dodatkowo firma zajmuje się m.in. obrotem surowców, produktów rolnych i przetworów zbożowych, prowadzi świadczenie usług skupu, przechowywania oraz suszenia zbóż innym podmiotom gospodarczym, eksportem i importem surowców i produktów rolnych, składowaniem w komorach materiałów sypkich (pelety, granulaty, wysłodki cukrowe, itp.),

Jakie wymagania musiał spełnić kandydat na nowego szefa Eelewarru?

r e k l a m a

Przede wszystkim odpowiedni kandydat powinien posiadać:

  • wykształcenie wyższe i 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
  • min. 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek

Jednocześnie kandydaci nie mogli wcześniej:

  • Prowadzić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego,
  • Być członkiem organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczą pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

Kim jest Hubert Grzegorczyk?

Zastąpi on poprzedniego prezesa Daniela Alaina Koronę, którego obowiązki po 13 lipca 2022 roku przejęła wiceprezes Monika Parafianowicz. Po głosowaniu Rady Nadzorczej kobieta pozostała na swoim stanowisku.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – aktualny egzemplarz

Tygodnik Poradnik Rolniczy – aktualny egzemplarz

Płacisz tylko

6,55 zł SPRAWDŹ

Grzegorczyk jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończył studia z politologii w specjalności dot. samorządów terytorialnych. W trakcie studiów był m.in. aktywnym działaczem Samorządu Studenckiego, członkiem Senatu UMK w Toruniu, Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Kwaterunkowej, etc.

Nowo wybrany prezes Elewarru ukończył podyplomowe studia z polityki gospodarczej, finansów i bankowości na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest również absolwentem Executive MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobył m.in. w Lechii Gdańsk S.A., Krajowej Spółce Cukrowej S.A.. Grzegorczyk był członkiem Funduszu Promocji Ryb,. Jest współzałożycielem i Sekretarzem Izby Gospodarczo Handlowej Rynku Spożywczego. Z Elewarr sp. z o.o. związany od stycznia 2020 r., jako specjalista ds. promocji i marketingu, a do października 2020 r. Dyrektor Oddziału Malbork Elewarr sp. z o.o. Określa się jako zwolennik patriotyzmu gospodarczego.

 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
fot. Twitter Elewarr

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a