Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

KRUS organizuje latem bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Wiadomości
KRUS organizuje latem bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
Wiadomości wiadomości z branży
Data publikacji 22.04.2022r.

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS będą odbywać się latem. Na jakich zasadach są one organizowane? Kto dokładnie może wziąć w nich udział?

W okresie letnich wakacji letnich Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje dzieciom rolników urodzonych w latach 2007 – 2015 r., 21- dniowe, bezpłatne turnusy rehabilitacyjne.

r e k l a m a

Udział dziecka w leczniczych wakacjach jest możliwy już wtedy, kiedy przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczony w KRUS.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

r e k l a m a

Na jakiej podstawie KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci?

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (patrz: załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860)).

Obowiązkowo razem z wnioskiem należy złożyć

 • formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka, 
 • formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą, 
 • oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS w oraz w drodze powrotnej.

Jakie kroki podjąć, aby złożyć wniosek?

Ten produkt może Ciebie zainteresować

VADEMECUM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

VADEMECUM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Płacisz tylko

89,90 zł SPRAWDŹ

Wnioski są dostępne w:

 • oddziałach regionalnych,
 • placówkach terenowych,
 • na stronie internetowej www.krus.gov.pl).

Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z ww. formularzami należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę).

Gdzie i w jakich terminach odbywają się turnusy zdrowotne dla dzieci organizowane przez KRUS?

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

W zależności od typu schorzenia z jakim borykają się dzieci w roku 2022 Kasa zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z:

wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu - Zdroju, dwa turnusy w terminach: 
26.06-16.07.2022 r.
17.07-06.08.2022 r.
 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach: 
11.07-31.07.2022 r., 
01.08-21.08.2022 r.

chorobami układu oddechowego w:

 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, jeden turnus w terminie: 
30.06-20.07.2022 r.,
 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu - Zdroju, dwa turnusy w terminach: 
14.07-03.08.2022 r., 
04.08-24.08.2022 r., 
 • Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, jeden turnus w terminie:
11.08-31.08.2022 r.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

na podstawie KRUS

Fot.

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: kury i kulturystyka Turborolnika"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a