Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Od kiedy będzie obowiązywać nowy podział obwodów łowieckich?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Wiadomości
Od kiedy będzie obowiązywać nowy podział obwodów łowieckich?
Wiadomości Polska
Data publikacji 09.03.2021r.

Do końca marca br. sejmiki wojewódzkie miały czas na podjęcie uchwał dotyczących ustanowienia nowych obwodów łowieckich. Nie wszystkie jednak wywiązały się z tego zadania, tłumacząc się głównie trudnościami spowodowanymi pandemią. Urzędy marszałkowskie województw małopolskiego i mazowieckiego zwróciły się więc do ministra klimatu o przedłużenie terminu.

Kiedy nowy termin na ustalenie obwodów łowieckich?

Ustalono, że sejmiki będą miały czas na podjęcie stosownych decyzji do końca 2021 roku. Natomiast podziały województw na obwody łowieckie, których sejmiki już dokonały, zachowają ważność i zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku.

Do kiedy będą obowiązywały umowy dzierżawy obwodów łowieckich?

r e k l a m a

Z kolei umowy dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujące w dniu wejścia w życie nowelizacji Prawa łowieckiego (która zezwala na przesunięcie terminu podejmowania uchwał w sprawie nowych obwodów łowieckich) będą obowiązywać do 31 marca 2022 roku. Podjęcie takich decyzji było konieczne, chociażby dlatego że utrata ważności obowiązującego podziału województw na obwody łowieckie przy niedokonaniu nowego podziału doprowadziłaby do sytuacji, w której w części kraju niemożliwe byłoby prowadzenie gospodarki łowieckiej. Według krytyków utrwala to niekonstytucyjny stan obowiązujących zapisów. Resort środowiska, podejmując decyzję o przesunięciu terminów, zapowiada jednocześnie, iż jeśli podział na nowe obwody łowieckie będzie nadal przebiegał opieszale, to w przypadku niedokonania podziałów województwa na obwody, za szkody będą płacić marszałkowie.

Polska podzielona… na nowe obwody łowieckie

Nowy podział Polski na obwody łowieckie jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku. TK zauważył, że obowiązujące przepisy Prawa łowieckiego nie przewidują wystarczających z punktu widzenia standardu konstytucyjnego środków umożliwiających właścicielowi nieruchomości, objętej granicami obwodu łowieckiego, ochronę jego interesów prawnych. W konsekwencji tego wyroku i zmiany Prawa łowieckiego właścicielom nieruchomości rolnych oraz użytkownikom wieczystym w ramach konsultacji społecznych umożliwiono złożenie wniosku o wyłączenie ich nieruchomości z obwodu łowieckiego i ustanowienia zakazu polowania. Wprowadzono też zapis, iż obwód łowiecki powinien mieścić się w granicach województwa. Warto zauważyć, iż wyłączając ziemię z obwodu łowieckiego, na której powstaną szkody w uprawach i płodach rolnych, właściciele i użytkownicy wieczyści gruntów zachowują prawo do odszkodowań. Za szkody wyrządzone wówczas przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny poza obwodami łowieckimi odpowiada bowiem Skarb Państwa, a nie koło łowieckie (art. 50 ust. 1b i ust. 3 ustawy Prawo łowieckie).

Podział na nowe obwody to długi i czasochłonny proces

r e k l a m a

W województwie wielkopolskim prace nad podziałem na nowe obwody łowieckie trwały dwa lata. Teren województwa będzie podzielony na 499 obwodów łowieckich, w tym 389 polnych i 110 leś­nych. W nowej uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zawarto opis granic nowych obwodów łowieckich oraz zaliczono każdy obwód do odpowiedniej kategorii – od bardzo dobrej do bardzo słabej.

– Podjęcie uchwały było niezbędne, ponieważ dotychczasowy podział miał przestać obowiązywać z końcem marca 2021 roku. Konieczne stało się przygotowanie nowego podziału województwa na obwody łowieckie, aby zachować ciągłość realizowanych zadań i prac na ich obszarze. Przyjęliśmy uchwałę, która będzie jednak obowiązywała od 1 kwietnia 2022 roku, ponieważ Sejm jest w trakcie nowelizacji ustawy ze względu na fakt, że kilka województw nie zdąży z podziałem regionów na nowe obwody łowieckie – wyjaśnia Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Magdalena Szymańska
Fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: dlaczego Mateusz Morawiecki najlepiej zna się na rolnictwie"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a