Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Pogłowie krów w Polsce w pół roku zmalało o 77 tys. sztuk

Paweł Mikos
Kategoria: Wiadomości
Pogłowie krów w Polsce w pół roku zmalało o 77 tys. sztuk
Wiadomości GUS
Data publikacji 01.02.2021r.

GUS podał wstępne dane o pogłowiu bydła w grudniu 2020 roku. Najbardziej rzuca się w oczy duży spadek pogłowia krów zarówno w ujęciu rocznym, jak i półrocznym. A jak zmieniły się ceny skupu żywca wołowego oraz ceny skupu mleka w ostatnim roku?

Pogłowie bydła wzrosło, ale tylko młodego

W piątek 29 stycznia 2021 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane na temat pogłowie bydła w grudniu 2020 roku. Z jednej strony, w ujęciu całościowym nastąpił lekki wzrost pogłowia bydła w Polsce rok do roku o 0,3% do poziomu 6 278,9 tys. sztuk. Co oznacza, że w porównaniu do grudnia 2019 roku było o 17,3 tys. sztuk bydła więcej oraz o 64,8 tys. sztuk (wzrost o 1%) w porównaniu do czerwca 2020 r.

Jednak ten wzrost wynika wyłącznie ze zwiększenia pogłowia bydła w wieku 1–2 lat życia

 

r e k l a m a

Niewiele mniej cieląt i więcej młodego bydła do 2. roku życia

GUS podał, że w grudniu 2020 roku pogłowie cieląt poniżej 1 roku wynosiło 1 734,6 tys. sztuk. Oznacza to, że było niższe o 0,7% w porównaniu z grudniem 2019 r., ale jednocześnie o 0,3% wyższe w porównaniu do czerwca 2020 r.

Z kolei pogłowie młodego bydła w wieku 1-2 lat wynosiło 1,8 mln sztuk i było większe aż o 2,5% w porównaniu do poprzedniego roku i o 0,2% w porównaniu z czerwcem 2020 r.

 

Liczba krów w Polsce spadła poniżej 2,4 mln sztuk

Najbardziej widoczny jest spadek pogłowia krów porównując grudzień 2020 roku z czerwcem 2020 roku – w tym okresie liczba krów spadła aż o 76,8 tys. sztuk (o 3,1%), natomiast porównując rok do roku pogłowie krów spadło o 15 tys. sztuk (o 0,6%). Łącznie na koniec 2020 roku w Polsce było 2 391,3 tys. sztuk krów.  

r e k l a m a

Jaka jest struktura wiekowa bydła w Polsce?

Z danych GUS wynika, że pod koniec 2020 roku udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w strukturze stada bydła ogółem wynosił:

 • cielęta w wieku poniżej 1 roku - 27,6%,

 • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 28,7%,

 • krowy - 38,1%,

 • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 5,6%.

 

Jakie były ceny bydła i ceny skupu mleka?

Główny Urząd Statystyczny podał także ceny skupu bydła rzeźnego oraz mleka w punktach skupu. Według tych danych, średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego w okresie 12 miesięcy 2020 r. wynosiła 6,39 zł/kg , co oznacza, że była wyższa o 0,6% od średnich cen oferowanych rolnikom za bydło w 2019 roku.

Z kolei przeciętna cena skupu mleka za 12 miesięcy 2020 r. wynosiła 1,3771 zł za 1 litr, a zatem była o 2,2% wyższa od tej z 2019 r.

 

Gdzie jest największe pogłowie bydła i gdzie jest najwięcej krów w Polsce?

Według szacunków GUS największe stada bydła są (od lat) w województwach: mazowieckim (18,2%), wielkopolskim (17,3%) i podlaskim (16,3%).

Poniżej liczba bydła ogółem w poszczególnych województwach:

 • dolnośląskie – 104 221;
 • kujawsko-pomorskie – 506 813;
 • lubelskie – 379 473;
 • lubuskie – 86 917;
 • łódzkie – 468 283;
 • małopolskie – 176 801;
 • mazowieckie – 1 143 119;
 • opolskie – 129 034;
 • podkarpackie – 68 355;
 • podlaskie – 1 023 795;
 • pomorskie – 217 941;
 • śląskie – 127 004;
 • świętokrzyskie – 154 912;
 • warmińsko-mazurskie – 489 007;
 • wielkopolskie –1 087 536;
 • zachodniopomorskie –115 685;

 

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku krów. To na Mazowszu, Podlasiu i w Wielkopolsce jest najwięcej krów:

 • dolnośląskie – 42 874;
 • kujawsko-pomorskie –144 497;
 • lubelskie – 134 257;
 • lubuskie – 35 409;
 • łódzkie – 175 825;
 • małopolskie – 82 585;
 • mazowieckie – 506 600;
 • opolskie – 44 102;
 • podkarpackie – 35 924;
 • podlaskie – 454 447;
 • pomorskie – 68 529;
 • śląskie – 47 262;
 • świętokrzyskie – 52 518;
 • warmińsko-mazurskie – 213 213;
 • wielkopolskie – 305 951;
 • zachodniopomorskie – 47 314;

 

Źródło danych GUS

Paweł Mikos
Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a