Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Polscy rolnicy są załamani. Tak źle nie było od 23 lat!

wk
Kategoria: Wiadomości
Polscy rolnicy są załamani. Tak źle nie było od 23 lat!
Wiadomości wiadomości
Data publikacji 22.06.2022r.

Nastroje rolników są fatalne. Potwierdzają to naukowcy z SGH, którzy oceniają, że mamy największe od 23 lat załamanie koniunktury w polskim rolnictwie!

Sytuacja w polskim rolnictwie jest fatalna. Rolników dobijają wysokie koszty środków produkcji, m.in. nawozów, pasz, paliwa czy prądu. Nakładów nie są w stanie pokryć nawet rekordowe ceny skupu. To powoduje, że rolnicy w ogóle nie myślą o przyszłości i rozwoju swoich gospodarstw, a skupiają się jedynie na przetrwaniu najbliższych miesięcy. 

r e k l a m a

Złe nastroje rolników potwierdzają także naukowcy z Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. Z ich analizy wynika, że wartość wskaźnika koniunktury rolnej wynosi, -23,7 pkt, i jest najniższa od I kwartału 2009 r.

Rolnicy tracą nadzieję i nie widzą przyszłości dla swoich gospodarstw

r e k l a m a

Spadek wartości wskaźnika koniunktury jest rezultatem pogłębiania się pesymizmu rolników. Wartość wskaźnika zaufania, jednej z dwóch składowych ogólnego wskaźnika koniunktury, jest niższa niż w I kwartale o 4,7 pkt, a od wartości sprzed roku aż o 34,2 pkt. Poziom nastrojów w rolnictwie jest najniższy od IV kwartału 1999 r.

Niemal 90% gospodarstw rolnych ocenia swoje perspektywy ekonomiczne negatywnie. Na nastroje wpływa przede wszystkim wzrost kosztów produkcji rolnej, utrzymania gospodarstwa i trudności ze zbytem niektórych produktów rolnych po zadowalającej cenie. Oceny bieżącej sytuacji finansowej, formułowane przez uczestników badania, są najgorsze od lat 90.

Jakie są konsekwencje zapaści w rolnictwie?

W konsekwencji ponownie zmalały wydatki na zakup obrotowych środków produkcji: pasz, nawozów i środków ochrony roślin oraz nakłady na inwestycje w rozbudowę majątku produkcyjnego, osiągając najniższe lub bliskie najniższym poziomy w historii badania koniunktury rolnej przez IRG SGH. Głównie na skutek wzrostu stóp procentowych rekordowo niska jest również skłonność do zaciągania kredytów na finansowanie produkcji.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Victor Junior – roczna prenumerata

Victor Junior –  roczna prenumerata

Płacisz tylko

96,12 zł SPRAWDŹ

Największy kryzys w rolnictwie od 14 lat 

Obecne wartości wszystkich podstawowych wskaźników jakościowych wskazują, że mamy do czynienia z kryzysem w polskim rolnictwie o skali zbliżonej do kryzysu z lat 2008/2009. Choć rolnicy spodziewają się wzrostu dochodów w kolejnym kwartale, ich oceny rozwoju sytuacji w najbliższej przyszłości są ponure.

wk
fot: envato.pl

Widziałeś już nasze video ""Rolnicy odsuną PiS od władzy". Protest AgroUnii w Środzie Wlkp."?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a