Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

"Polska Wieś XXI - Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich" już w kwietniu w Warszawie

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Wiadomości
"Polska Wieś XXI - Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich" już w kwietniu w Warszawie
Wiadomości Polska
Data publikacji 26.03.2022r.

27-28 kwietnia 2022 r. w Warszawie odbędzie się I edycja Kongresu pt. „Polska Wieś XXI - Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”.  Swoim patronatem wydarzenie objął m in. Tygodnik Poradnik Rolniczy! Co przewiduje program wydarzenia? Kto będzie obecny?

Wspólna inicjatywa byłych ministrów rolnictwa

Kongres jest organizowany z inicjatywy Posła na Sejm RP Marka Sawickiego oraz byłych ministrów rolnictwa w kolejnych rządach ostatnich 30 lat. Grono to tworzy Radę Programową tego wydarzenia, którzy zrealizowali pomysł organizacji co rocznej konferencji o międzynarodowej randze pt. „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”.

Kongres odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2022 roku w Warszawie.

r e k l a m a

Jakie tematy zostaną poruszone na konferencji?

W trakcie konferencji omówione zostaną założenia wyżej wskazanych dokumentów strategicznych UE . Odbędą się także panele dyskusyjne, szczegółowo odnoszące się do następujących obszarów tematycznych:

 • potencjał energii odnawialnej z wykorzystaniem biogazowni, fotowoltaiki, energii wiatrowej oraz innych innowacyjnych rozwiązań,
 • gleba i woda jako determinanty dla produkcji żywności oraz łagodzenia zmian klimatycznych,
 • rolnictwo 4.0,
 • ubezpieczenia rolnicze jako efektywny system zarządzania ryzykiem w gospodarstwie,
 • prawo rolne a wyzwania XXI wieku - przykłady rozwiązań na świecie,
 • zrównoważone modele rolnictwa w produkcji bezpiecznej żywności i łagodzeniu zmian klimatycznych,
 • praktyczne zastosowanie nauki, badań i rozwoju w rolnictwie.

Kto należy do Rady Programowej Kongresu? Kto jeszcze weźmie udział w konferencji?

W skład Rady Programowej Kongresu „Polska Wieś XXI - Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich” należą:

 1. Jan Krzysztof Ardanowski
 2. Artur Balazs
 3. Janusz Byliński
 4. Roman Jagieliński
 5. Jacek Janiszewski
 6. Gabriel Janowski
 7.  Krzysztof Jurgiel
 8. Jarosław Kalinowski
 9.  Wojciech Mojzesowicz
 10. Wojciech Olejniczak
 11. -Jerzy Józef Pilarczyk
 12. Grzegorz Puda
 13. Marek Sawicki
 14. Andrzej Śmietanka
 15. Adam Tański

Uczestnikami Kongresu będą również:

 • liderzy polskiego rolnictwa,
 • liderzy branż i przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenach wiejskich, goście zagraniczni zajmujący się niniejszą tematyką,
 • eksperci,
 • naukowcy,
 • doktoranci,
 • studenci,
 • przedstawiciele organizacji zawodowych i społecznych oraz dziennikarze związani z szeroko rozumianą aktywnością i życiem na obszarach wiejskich.

Podsumowaniem Kongresu będzie przyjęcie dokumentu końcowego, przedstawiającego rekomendacje i stanowiska dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej.

Więcej szczegółów dostępnych pod adresem Organizatora: https://kongrespolskawies.pl/pl/

Formularz rejestracyjny jest możliwa poprzez zakładkę: https://kongrespolskawies.pl/pl/kongres/rejestracja/

 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Fot.

Widziałeś już nasze video "Rolnikowi za sprzedaż krowy po wycieleniu grożą 3 lata więzienia. Co jeszcze w nowym TPR?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a