Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Pomoc suszowa: jakie faktury dołączyć do wniosku? Jak je dodać, gdy wniosek był złożony wcześniej?

Kamila Szałaj
Kategoria: Wiadomości
Pomoc suszowa: jakie faktury dołączyć do wniosku? Jak je dodać, gdy wniosek był złożony wcześniej?
Wiadomości
Data publikacji 15.11.2022r.

Pomoc suszową dostaną tylko ci rolnicy, którzy przedstawią ARiMR faktury sprzedaży. Jaka ma być na nich kwota? Jak przekazać faktury, jeśli wniosek o pomoc suszową już został złożony? Wyjaśniamy!

Trwa przedłużony nabór wniosków o pomoc suszową. Rolnicy mają czas na złożenie dokumentów do 23 listopada. Ale z związku z tym, że suszę szacowała w tym roku bardzo duża ilość gospodarstw, bo aż 250 tys. (10 razy tyle, ile w ubiegłym roku) resort rolnictwa zmienił reguły gry, żeby wystarczyło pieniędzy dla najbardziej poszkodowanych. Pisaliśmy o tym już 10 listopada, ale teraz przypominamy i wyjaśniamy, co należy zrobić, aby otrzymać pieniądze.

r e k l a m a

Pomoc suszową dostanie rolnik, który pokaże faktury sprzedaży. Na jaką kwotę?

Resort rolnictwa zdaje sobie sprawę z tego, że budżet pomocy suszowej wynoszący 450 mln zł będzie za mały w stosunku do złożonych wniosków. Dlatego zmienił przepisy. Wsparcie mają dostać tylko ci rolnicy, którzy uzyskują przychody z produkcji rolnej i mają faktury sprzedaży swoich produktów.

– Rolnik, pokazując faktury w ARiMR wykazuje, że rzeczywiście poniósł straty prowadząc produkcję rolną. Faktury powinny dotyczyć sprzedaży produktów rolniczych między 1 stycznia 2021 roku a 30 września 2022 roku - wyjaśnił minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Ocenił, że dzięki temu połowa wnioskujących odpadnie, co spowoduje, że będzie mniej chętnych na pomoc suszową i jednocześnie odblokuje aplikację suszową.

Ministerstwo wprowadziło więc wymóg przy ubieganiu się o pomoc suszową, że wszyscy wnioskodawcy, również ci którzy już złożyli wnioski o pomoc, są zobowiązani do dołączenia do wniosku kopii faktur, które wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto.

r e k l a m a

- Kopie faktur należy złożyć najpóźniej do 23 listopada - zaznacza ARiMR.

W związku z wprowadzonymi zmianami został opracowany i udostępniony zaktualizowany formularz wniosku, w którym dodano miejsce na wskazanie faktu dołączenia do wniosku kopii faktur. Więc jeśli ktoś jeszcze nie wysłał wniosku, może go pobrać, klikając TUTAJ, na dole strony.

Jak złożyć kopie faktur, jeśli wniosek został złożony wcześniej?

Do tych rolników, którzy złożyli wniosek przed 14 listopada i nie załączyli kopii faktur VAT, ARiMR będzie dzwonić i przypominać o konieczności dostarczenia kopii do biura powiatowego, gdzie został złożony wniosek.

Kopie faktur mogą być składane:

  • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Biura powiatowe ARiMR proszą też rolników o dołączenie podpisanego pisma, że na podstawie rozporządzenia z dn. 14 listopada dostarczają oni do ARiMR kopie faktur VAT na kwotę 5000 zł. 

Należy pamiętać, że w przypadku składania wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) o dacie złożenia wniosku i kopii faktur decyduje data jego wpływu, a nie data jego nadania.

ARiMR przypomina też, że w przypadku składania wniosku i kopii faktur za pośrednictwem platformy ePUAP, aby trafiły do właściwego biura powiatowego Agencji, należy starannie wskazać dane tej jednostki.

Czy rolnicy powinni składać wszystkie faktury ze sprzedaży?

ARiMR wyjaśnia, że nie ma konieczności dostarczenia wszystkich kopii faktur z gospodarstwa za wskazany okres. 

- Wystarczające będzie załączenie tylko faktur potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z tego gospodarstwa rolnego za kwotę co najmniej 5000 zł brutto - informuje Agencja.

Rolnicy dostaną tylko po kilkaset złotych zamiast 5 czy 10 tys. złotych?

Mimo eliminacji części wnioskodawców, rolnicy obawiają się, że zapotrzebowanie na wsparcie przekroczy łącznie kwotę 450 mln zł. A wtedy ARiMR zastosuje współczynnik korygujący i finalnie nikt nie otrzyma 10 tys. zł.

– Realnie rolnicy dostaną po kilkaset złotych pomocy suszowej – mówił nam na początku listopada Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Więcej na ten temat możesz przeczytać tu: Pomoc suszowa będzie dużo niższa? "Rolnicy dostaną po kilkaset złotych".

Co należy dołączyć do wniosku o pomoc suszową?

Do wniosku o pomoc suszową rolnik powinien dołączyć:

  • kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny lub
  • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy lub
  • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;
  • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności;
  • kopie faktur, potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z tego gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto (wg daty sprzedaży).
Kamila Szałaj

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a