Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Startuje Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Wiadomości
Startuje Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022
Wiadomości
Data publikacji 15.02.2022r.

Zapraszamy Was Rolnicy do udziału w 19 edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Patronat medialny nad konkursem objął m.in. Tygodnik Poradnik Rolniczy. Zgłoszenia są przyjmowane do 22 kwietnia 2022 roku. Co należy wiedzieć o konkursie?

Nasza redakcja wraz z Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

r e k l a m a

Ogólnokrajowy Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne liczy niemal 20 lat

Konkurs jest organizowany niemal od 20 lat. Jego pierwsze edycja odbyła się w 2003 roku. Cel przyświecający konkursowi jest bardzo ważny - zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Konkurs ten został objęty Patronatem przez wiele instytucji państwowych oraz branżowych, w tym Prezydenta RP, Ministra Rolnictwa oraz Tygodnika Poradnika Rolniczego

Do tej pory, w osiemnastu minionych edycjach udział wzięło ponad 21 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Nagrodzeni rolnicy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. W 2021 roku do zwycięzcy trafił ciągnik rolniczy o mocy 55 KM.

Jaki cel przyświeca Ogólnokrajowemu Konkursowi Bezpieczne Gospodarstwo Rolne?

Celem Konkursu jest:

 • promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.
 • okazją do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych.
 • zdobycia cennych nagród.
 • poddanie gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe.

Swój udział mogą zgłosić właściciele zarówno dużych, jak i małych gospodarstw rolnych o różnych profilach produkcji.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim.

Doświadczenie, rady i uwagi komisji w trakcie eliminacji przyczyniają się do wyeliminowania wielu zagrożeń w środowisku rolniczej pracy, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin. Komisje sprawdzają jak dane gospodarstwo stosuje te zalecenia w praktyce.

Komisja ocenia m.in. takie kwestie jak:

 • organizacja obejścia, podwórza gospodarstwa oraz produkcji rolniczej;
 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;
 • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, a także maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi znajdujących się w gospodarstwie rolnym;
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich i profilaktyka chorób odzwierzęcych;
 • wyposażenie w środki ochrony osobistej i urządzenia wspomagające bezpieczną pracę;
 • sposób przechowywania i postępowania ze środkami ochrony roślin i innymi substancjami niebezpiecznymi;
 • dbałość o środowisko naturalne;
 • estetyka gospodarstwa oraz organizacja miejsca wypoczynku rodziny, w tym placu zabaw dzieci;
 • zastosowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

r e k l a m a

Do kiedy można zgłaszać swoje gospodarstwo?

Termin zgłaszania udziału w Konkursie mija 22 kwietnia 2022 r. Następnie do 08 lipca 2022 r. zakończą się eliminacje na poziomach wojewódzkich. Z kolei na lipiec/sierpień 2022 r. przewidziane są wizytacja gospodarstw finałowych (termin uzależniony od sytuacji epidemicznej w kraju).Przydatne linki związane z konkursem:

Regulamin konkursu

Zał. nr 1 do regulaminu - Formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 2 do regulaminu - Arkusz oceny

 Link do filmów wykonanych w 2021 roku podczas wizytacji 16 finałowych gospodarstw

Zobacz także

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Na podstawie KRUS

Fot. z plakatu promocyjnego Konkurus

Widziałeś już nasze video "Rolnikowi za sprzedaż krowy po wycieleniu grożą 3 lata więzienia. Co jeszcze w nowym TPR?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a