Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Strefa Marki SGGW

Student tworzy własne gospodarstwo rolne od postaw. Jak to możliwe?

Student tworzy własne gospodarstwo rolne od postaw. Jak to możliwe?
Wiadomości Edukacja
Data publikacji 16.07.2021r.

Publikacja specjalna

Studenci i absolwenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie coraz częściej zakładają i prowadzą własną działalność rolniczą, gospodarczą, edukacyjną. Jak to możliwe? Młodzi ludzie mają coraz większy dostęp do wiedzy i są coraz lepiej wykształceni. Są też świadomi tego, że w dzisiejszych czasach, aby odnieść sukces zawodowy, trzeba posiadać w danej dziedzinie odpowiednią wiedzę i nieustannie ją aktualizować.

W swoim działaniu młodzież jest pragmatyczna. Podejmuje studia, by realizować pasje i marzenia, a w przyszłości dobrze zarabiać, dlatego już na studiach angażuje się w różne prace, także w gospodarstwach rolnych, by jak najszybciej zdobyć doświadczenie i praktyczne umiejętności.

Młodzi rolnicy wybierają SGGW, aby zyskać wiedzę potrzebną do prowadzenia gospodarstwa

Okazuje się też, że w wielu przypadkach wybór SGGW nie jest przypadkowy. Wielu studentów znało uczelnię wcześniej. Uczyli się w niej, bądź pracowali ich dziadkowie, rodzice, sąsiedzi i znajomi. Znają jej profesorów, którzy często występują w mediach jako eksperci ds. rolnictwa, a także uczestniczą w spotkaniach z praktyką rolniczą w całej Polsce. To sprawia, że wybierając SGGW są pewni, że otrzymają wiedzę, której potrzebują, by móc prowadzić gospodarstwo rolnicze, leśne, hodowlane, czy działalność gospodarczą w swojej rodzinnej miejscowości, do której najczęściej chcą po studiach wrócić.

Dla studentów wywodzących się z małych miast i wsi znaczenie ma świadomość, że będą przebywać w przyjaznym dla siebie środowisku, wśród osób związanych z wsią i rolnictwem, które doskonale rozumieją ich potrzeby i aspiracje, które umocnią ich pasje i dadzą narzędzia do ich urzeczywistnienia. O tym, że najlepszym miejscem na zdobycie fachowej wiedzy i rozwoju swoich pasji jest SGGW i że dobre kształcenie i motywacja przynoszą efekty w praktyce, świadczy zawodowa aktywność studentów już podczas studiów oraz sukcesy absolwentów uczelni.


Student SGGW pokazuje jak stworzyć od podstaw gospodarstwo rolne

Jednym z takich przedsiębiorczych młodych ludzi jest jeden ze studentów II roku kierunku rolnictwo na Wydziale Rolnictwa i Ekologii (wcześniej: Wydział Rolnictwa i Biologii) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Sukces, jaki odniósł tworząc od podstaw własne gospodarstwo rolne dowodzi, jak ważne w życiu są pasja, wiedza i przedsiębiorczość. Ten wielki pasjonat rolnictwa od najmłodszych lat, założył jako dwudziestolatek własne gospodarstwo rolne. W ciągu pięciu lat powiększył swój areał z 0,5 hektara dzierżawionej działki do 6,5 ha uprawianych gruntów, w tym 4 hektarów własnych, podejmując też w tym czasie studia w SGGW po to, by nauczyć się dobrego, nowoczesnego gospodarowania. Dzisiaj daje innym przykład stosowania dobrych praktyk rolniczych i nowoczesnego marketingu.

Założenie gospodarstwa od podstaw było w jego regionie zjawiskiem wyjątkowym. Działalność rozpoczął od uprawy ziemniaka na półhektarowej działce za domem i zakupu sprzętu. Pierwszą inwestycją był zakup ciągnika – starego, rosyjskiego Władimirca T-25. Jednym z najtrudniejszych wyzwań okazało się zgromadzenie gruntów rolnych. Dzięki dzierżawie gospodarstwo powiększyło się o 2 hektary. Rozwój następował stopniowo, wymagał ciężkiej, w dużej mierze ręcznej pracy i wytrwałości, by w maksymalny sposób wykorzystać zasoby wciąż niewielkiego areału. Decyzję o zakupie własnego gruntu podjął dopiero po 4 latach gospodarowania, kiedy był pewien, że pomysł na funkcjonowanie powiększonego gospodarstwa powiedzie się.

Co jest najtrudniejsze w założeniu własnego gospodarstwa?

Pytany o rady dla osób, które chciałyby pójść jego śladem i założyć własne gospodarstwo odpowiada: „Najważniejsze to mieć pomysł, wiedzieć na czym się stoi i umieć wykorzystać w stu procentach posiadane zasoby. Mieć chęć do pracy i duży zasób pieniędzy, ponieważ wszystko dużo kosztuje. Na zakup środków produkcji potrzebne są ogromne kwoty i naprawdę należy wcześniej we wszystkim dobrze się rozeznać. Trzeba też mieć podstawową wiedzę, bo bez niej niczego się nie zrobi. Dlatego, by ją zgłębiać, podjąłem studia w SGGW. Niezwykle ważna jest oczywiście praktyka. To są najważniejsze rzeczy”.

Za najtrudniejsze w założeniu własnego gospodarstwa uważa zgromadzenie ziemi, na którą w dzisiejszych czasach jest ogromny popyt. W niektórych regionach jest to wręcz niemożliwe, jeśli nie ma się tzw. ojcowizny. Istotne jest też, by zgromadzić podstawowy sprzęt, który pozwoli ograniczyć pracę ludzką. I pomysł, co uprawiać i w jaki sposób można dotrzeć do klienta, aby ten kupił nasze płody rolne. Wybór roślin jest wielki, poczynając od zbóż, z których można uprawiać pszenicę czy kukurydzę, a z roślin przemysłowych rzepak. Ale można też założyć ciekawsze uprawy wszelkiego rodzaju warzyw, ziół, a nawet konopi włóknistych, których uprawa w Polsce jest dozwolona. Należy jednak zawsze pamiętać, że zwłaszcza w pierwszych latach funkcjonowania gospodarstwo wymaga ciągłego inwestowania.
Co jest najtrudniejsze w założeniu własnego gospodarstwa?

Obecnie rolnik musi być przedsiębiorcą 

Na pytanie czy to, co robi w gospodarstwie można porównać do prowadzenia własnej firmy, odpowiada: „Dzisiaj rolnik to przedsiębiorca. Musi prowadzić marketing, posiadać wiedzę niezbędną do zarządzania gospodarstwem, być meteorologiem, gleboznawcą, który wie co na danej ziemi najlepiej uprawiać, a także czego i ile roślina potrzebuje, żeby wydać oczekiwany plon. Trzeba wykazać się na wielu płaszczyznach i …. umieć liczyć.”

W czasach, gdy bardzo trudno jest znaleźć zbyt na produkty rolne, producenci nieustannie poszukują nowych możliwości sprzedaży. By zachęcić klientów do zakupu już 4 lata temu postanowił postawić na Internet i media społecznościowe. Jako pierwszy w okolicy założył na Facebooku fanpage oferując sprzedaż własnych warzyw z dowozem na teren Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) i okolic. Ten nowoczesny kanał sprzedaży okazał się niezwykle skuteczny. Dlatego wkrótce za przykładem poszli okoliczni rolnicy tworząc własne strony sprzedażowe, oferując, tak jak ich poprzednik, dowóz płodów rolnych.

Jaką wiedzę i umiejętności zyskują absolwenci Wydziału Rolnictwa i Ekologii SGGW?  

Aktywność zawodowa i sukcesy studentów są ważnym sygnałem dla uczelni, która stara się jak najlepiej przygotować swoich absolwentów do podjęcia pracy, uwzględniając wciąż nowe oczekiwania rynku i gospodarki.

Absolwenci kierunku rolnictwo na Wydziale Rolnictwa i Ekologii SGGW uzyskują wszechstronne wykształcenie rolnicze i nabywają wiele umiejętności praktycznych, co umożliwia podjęcie przez nich pracy w gospodarstwach rolnych, firmach z otoczenia rolnictwa, agencjach rządowych oraz mediach.

Program studiów jest systematycznie monitorowany, aby był jak najbardziej dostosowany do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Duży udział ma w tym działający przy WRiE kilkunastoosobowy zespół Interesariuszy Zewnętrznych skupiających przedstawicieli otoczenia gospodarczego. Poświadczeniem wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Ekologii jest uzyskanie w 2021 r. pozytywnej akredytacji przez Polską Komisję Akredytacyjną dla dwóch kierunków studiów: rolnictwa i inżynierii ekologicznej.

SGGW

Publikacja specjalna

r e k l a m a

r e k l a m a