Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Susza nadal dziesiątkuje plony. Które rośliny i gdzie są najbardziej zagrożone?

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Wiadomości
Susza nadal dziesiątkuje plony. Które rośliny i gdzie są najbardziej zagrożone?
Wiadomości
Data publikacji 06.09.2022r.

IUNG podał, że w okresie lipiec-sierpień susza opanowała 11 województw i 14 typów upraw. Gdzie były największe starty?

W jedenastym okresie raportowania tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -77 mm. W rozpatrywanym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu aż o 46 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 VI - 20 VIII). Więcej na temat poprzedniego raportu przeczytasz tutaj: Susza rolnicza: które uprawy najbardziej są dotknięte brakiem wody?

r e k l a m a

Deficyt wody dla roślin uprawnych występował w całym kraju

W 11 okresie raportowania, który objął 6 tygodni w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku, średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) była ujemna i wynosiła -77 mm. W porównaniu do poprzedniego okresu badawczego (21 VI - 20 VIII), bilans KGW poprawił się i wzrósł o 46 mm.

Jak podaje IUNG w okresie lipiec-sierpień susza rolnicza występowała na terenie 11 województw.

Największe niedobry wody:

 • od -120 do -199 mm - występowały w centralnej części Pojezierza Mazurskiego,
 • od -120 mm do -189 mm – występowały na terenie Pojezierzy: Wielkopolskiego i w zachodniej części Pomorskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, na Pobrzeżu Słowińskim,
 • od -120 mm do -169 mm -  występowały w Kotlinie Sandomierskiej
 • od 0 do -119 mm – na sporym obszarze kraju.

Susza objęła 9 monitorowanych upraw:

 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Krzewów owocowych,
 • Ziemniaka,
 • Roślin strączkowych,
 • Chmielu,
 • Warzyw gruntowych,
 • Buraka cukrowego,
 • Tytoniu.

Susza rolnicza: jakie uprawy najbardziej są dotknięte brakiem wody?

W okresie 1. 07 – 31. 08 susza rolnicza w uprawach występowała w:

 • kukurydzy na kiszonkę- w 298 gminach (12,03% gmin Polski), spadek o 23,17 % i dotyczyła 1,80% gruntów ornych kraju (spadek o 8,57 %). Najwięcej w woj. lubuskim, zachodniopomorskim oraz wielkopolskim.
 • kukurydzy na ziarno - w 268 gminach (10,82% gmin Polski), spadek o 22,00 % i dotyczyła 1,43% gruntów ornych kraju (spadek o 8,06 %). Najwięcej w woj. lubuskim, zachodniopomorskim oraz wielkopolskim.
 • krzewów owocowych - w 219 gminach (8,84% gmin Polski), spadek o 16,96 % i dotyczyła 1,40% gruntów ornych kraju (spadek o 8,57 %). Najwięcej w woj. lubuskim, wielkopolskim oraz warmińsko mazurskim.
 • Ziemniaka - w 125 gminach (5,05% gmin Polski), spadek o 10,98 % i dotyczyła 0,61% gruntów ornych kraju (spadek o 3,56 %). Najwięcej w woj. warmińsko mazurskim, wielkopolskim oraz lubuskim.
 • roślin strączkowych – w 104 gminach (4,20% gmin Polski), spadek o 17,68 % i dotyczyła 0,47% gruntów ornych kraju (spadek o 6,25 %). Najwięcej w woj. warmińsko mazurskim, wielkopolskim oraz lubuskim.
 • Chmielu- w 24 gminach (0,97% gmin Polski), spadek o 9,20 % i dotyczyła 0,07% gruntów ornych kraju (spadek o 1,76 %). Najwięcej w woj. warmińsko mazurskim, wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim.
 • warzyw gruntowych -w 20 gminach (0,81% gmin Polski), spadek o 11,26 %  i dotyczyła 0,06% gruntów ornych kraju (spadek o 2,65 %). Najwięcej w woj. warmińsko mazurskim, wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim.
 • buraka cukrowego - w 4 gminach (0,16% gmin Polski), spadek o 5,01 %. Najwięcej w woj. warmińsko mazurskim, kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim.
 • tytoniu - w 1 gminie w woj. kujawsko-pomorskim (0,04% gmin Polski), spadek o 10,13 %  Spadek o 2,29 % gruntów ornych.

r e k l a m a

Jak kształtowała się temperatura, nasłonecznienie i opady w okresie lipiec-sierpień?

W lipcu:

 • najchłodniej było w północnej części kraju od 16 do 18°C.
 • w kierunku południowym było cieplej, od 18 do 20°C.
 • najcieplej na Nizinie Śląskiej, gdzie notowano ponad 20°C.
 • W lipcu najmniej słonecznych godzin notowano w północno-wschodniej części kraju od 200 do 240 godzin. Im dalej w kierunku południowym a zwłaszcza w południowo-zachodnim tym więcej notowano słonecznych godzin od 240 do 260 godzin.

W sierpniu:

 • I dekada miesiąca: najchłodniej było we wschodniej części kraju od 16 do 19°C, natomiast na zachodnim terytorium Polski było cieplej od 19 do 22°C. Na przeważającym terytorium kraju charakteryzowało niskie usłonecznienie od 80 do 100 godzin, więcej, bo 100-120 godzin na Wyżynie Lubelskiej, Nizinie Śląskiej i Wielkopolskiej oraz na Pobrzeżu Słowińskim.
 • W II dekadzie: najniższą temperaturę powietrza notowano w południowo- wschodniej części kraju od 17 do 20°C, zaś najwyższą na Pojezierzach: Wielkopolskim, Mazurskim (w zachodniej części) oraz Pomorskim (w południowych obszarach) od 22 do 24°C. Natomiast na pozostałym terytorium Polski notowano od 20 do 22°C. Najniższe usłonecznienie (60 - 70 godzin) notowano w południowo-wschodniej Polsce. Najwięcej słonecznych  (90-105 godzin)godzin notowano na północy kraju. Na pozostałym obszarze Polski Słonce świeciło od 70 do 90 godz.
 • W III dekadzie: w zachodnich rejonach kraju było chłodno od 15 do 19°C, znacznie cieplej było we wschodniej Polsce od 19 do 22°C. Bardzo niskie usłonecznienie w zachodniej części kraju od 40 do 65 godzin. Natomiast we wschodniej części Polski notowano znacznie większą liczbę godzin ze Słońcem od 65 do 100 godzin.

Opady:

 • W lipcu w zachodniej Polsce bardzo mało padało (od 30 do 70 mm), co stanowiło 30-90% normy wieloletniej. Na pozostałym terytorium kraju notowano już większe opady od 70 do 110 mm (80-110% normy), a we wschodnich i południowych częściach kraju osiągały nawet 130 mm (110-150% normy).
 • W pierwszej dekadzie sierpnia notowano bardzo małe opady (do 5 mm) a nawet ich brak na dużym obszarze Polski. Wyjątkiem był pas biegnący od Niziny Śląskiej po Nizinę Podlaską, gdzie spadło 5 do 30 mm deszczu.
 • W drugiej dekadzie sierpnia opadów były już większe, na Pogórzu Sudeckim i na Nizinie Śląskiej wynosiły od 40 do 130 mm, na Wyżynie Lubelskiej oraz na Kaszubach od 40 do 90 mm a na pozostałym terytorium kraju od 20 do 40 mm.
 • Z kolei w III dekadzie sierpnia opady atmosferyczne na terenie kraju były bardzo zróżnicowane. Na dużym obszarze Polski wynosiły od 15 do 60 mm. Natomiast w południowo-zachodniej Polsce oraz na Kujawach opady były już wyższe od 60 do aż 140 mm.

To 11 raport w tym sezonie wegetacyjnym

IUNG w okresie 21 marca - 31 sierpnia, opublikował 11 raportów monitoringu suszy. Obniżenie średnich plonów o co najmniej 20 procent dotyczyło aż 14 typów upraw:

 • Zboża jare
 • Zboża ozime
 • Krzewy owocowe
 • Rzepak i rzepik
 • Truskawki
 • Kukurydza na kiszonkę
 • Kukurydza na ziarno
 • Rośliny strączkowe
 • Warzywa gruntowe
 • Tytoń
 • Ziemniak
 • Drzewa owocowe
 • Chmiel
 • Burak cukrowy.

oprac. nmm

źródło: iung

fot. elements.envato.com

 

Widziałeś już nasze video "Rolnikowi za sprzedaż krowy po wycieleniu grożą 3 lata więzienia. Co jeszcze w nowym TPR?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a