Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Weterynarze bez obiecanych podwyżek. Grożą protestem

. .
Kategoria: Wiadomości
Weterynarze bez obiecanych podwyżek. Grożą protestem
Wiadomości Polska
Data publikacji 13.09.2022r.

Związki Zawodowe Inspekcji Weterynaryjnej grożą protestem. Zdaniem związkowców, minister rolnictwa nie uwzględnił w przyszłorocznym budżecie niezbędnej kwoty, która miałby pokryć wyższe wynagrodzenia. W efekcie pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej utracą tegoroczne podwyżki.

Problemy z podwyżkami dla Inspekcji Weterynaryjnej

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej (OZZPIW) wniósł zastrzeżenia do ustawy budżetowej na 2023 r. w części "Polityka rolna" zadanie “Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego”.

Zdaniem związkowców, problemy z podwyżkami dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej miały miejsce już w tym roku. W ustawie budżetowej na 2022 rok ujęte zostały podwyżki dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, które miały zostać wdrożone już od lipca 2022 r. Podwyżki nie obejmowały jednak wszystkich jednostek Inspekcji Weterynaryjnej, m. in. wojewódzkich inspektoratów weterynarii (w tym laboratoriów), granicznych inspektoratów weterynarii oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii. Tym samym podwyżki pominęły około 1848 pracowników. Według wyliczeń OZZPIW w 2022 r, aby wypłacić podwyżki wszystkim pracownikom inspekcji, kwota podwyżek powinna opiewać na około 20 mln złotych.

Niestety do dnia dzisiejszego ta jawna dyskryminacja płacowa w ramach jednej instytucji nie została skorygowana, choć zarówno My, jak i inne organizacje społeczne zwracały na to uwagę od początku bieżącego roku budżetowego – stwierdza Sara Meskel, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

r e k l a m a

Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej stracą tegoroczne podwyżki?

Jak się okazuje, przyszłoroczny budżet nie przewiduje zwiększonych środków na wyższe płace dla pracowników. Oznacza to, że wywalczone przez Inspekcję Weterynaryjną podwyżki mogą zostać odebrane. Zdaniem związków zawodowych Inspekcji Weterynaryjnej w planowanym budżecie brakuje kwoty około 179 mln na same wynagrodzenia.

Projekt budżetu na 2023 rok, nie zakłada zwiększenia środków budżetowych w naszej instytucji, które pozwoliłyby utrzymać przyznany pracownikom w 2022 r. wzrost wynagrodzeń, rewaloryzować pensje pracownikom nieujętym w podwyżkach, oraz zwiększyć zatrudnienie w Inspekcji Weterynaryjnej, które miało mieć miejsce również w 2022 r. – kontynuuje Sara Meskel z OZZPIW.

r e k l a m a

Co z wynagrodzeniem dla lekarzy świadczących usługi dla Inspekcji Weterynaryjnej ?

Na swoje podwyżki czekają również lekarze weterynarii, którzy świadczą usługi dla Inspekcji Weterynaryjnej. Zdaniem związków zawodowych, wyznaczeni lekarze weterynarii, również zostali pokrzywdzeni założeniami w nowym rozporządzeniu. Zmiany, które aktualnie są negocjowane mają doprowadzić do zwiększenia uposażeń tych osób, co również przełoży się na konieczność zwiększania budżetu Inspekcji Weterynaryjnej w odpowiednich paragrafach.

Komitet Protestacyjny skupiający najważniejsze organizacje lekarzy weterynarii cały czas negocjuje treść rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń z Ministerstwem Rolnictwa. Po ostatnim spotkaniu z Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem, ministerstwo zobowiązało się rozwiązać następujące sprawy:

  • poprawę rozporządzenie o wynagrodzeniach,  
  • korektę rozporządzenia o opłatach
  • rewaloryzację płac w pominiętych wcześniej jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej,
  • korektę budżetu na 2023 r. z uwzględnieniem potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy wyznaczonych. 

Kolejne robocze spotkania ze stroną rządową odbędą się do 17 września.

Oprac. Kamila Dłużewicz
Zdjęcie: Archiwum

Widziałeś już nasze video ""Rolnicy odsuną PiS od władzy". Protest AgroUnii w Środzie Wlkp."?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a