Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Wieś zasługuje na czyste powietrze

Wieś zasługuje na czyste powietrze
Wiadomości Polska
Data publikacji 26.10.2018r.

Czy można budować energetykę, nie dbając o klimat, czy można rozwijać rolnictwo nie będąc w konflikcie ze środowiskiem? Są to wyzwania bardzo trudne, ale możliwe do zrealizowania – mówił podczas konferencji zorganizowanej 11 i 12 października w Grodnie przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Henryk Kowalczyk, minister środowiska. Eksperci, uczestnicy panelów dyskusyjnych mówili o gotowych rozwiązaniach, które pogodzą te z pozoru sprzeczne interesy.

Aneta Willems z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej zwróciła uwagę, iż  na 1 kwietnia 2019 r. Polska powinna przygotować krajowy program kontroli zanieczyszczenia powietrza. Będzie musiał on być opracowany wspólnie z planem klimatyczno-energetycznym. Willems mówiła również o przygotowanych przepisach unijnych, zgodnie z którymi pozwolenia na działalność dużych farm drobiu i trzody chlewnej będą wydawane na podstawie emisji amoniaku.

r e k l a m a

Rozwiązanie, nie problem

Jak podkreślał z kolei Jerzy Plewa, dyrektor generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej, rolnictwo może być elementem rozwiązania w kwestii zmian klimatu a nie problemem.

To się już realizuje, rolnicy muszą tak gospodarować, by ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, inaczej nie dostaną dopłat bezpośrednich, wymienię tutaj chociażby zazielenienie, zakaz wypalania traw. Instrumenty są, jest tylko kwestia jak one są stosowane i przestrzegane. W ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027 40% budżetu rolnego będzie przeznaczonych na działania związane z poprawą klimatu. Na badania i innowacje związane m.in. z bioekonomią przewidziano 10 mld euro, tj. ponad dwa razy więcej niż dotychczas. Państwa członkowskie będą mogły wykorzystać przyznane im pieniądze zgodnie z potrzebą kraju, czy regionu – wyjaśniał Plewa.

r e k l a m a

Paweł Ciećko, główny inspektor ochrony środowiska zwracał uwagę, iż głównym problemem na ternach wiejskich powodującym zanieczyszczenia środowiska jest palenie odpadów, pomimo tego, że za ich odbiór pobierana jest opłata.

Odpady te lądują w piecach kopciuchach. Dlatego obligatoryjnie trzeba te piece wymienić. Programy, które obecnie funkcjonują nie są realizowane na terenach wiejskich, bo gmin wiejskich zwyczajnie na to nie stać. To się jednak zmienia, ministerstwo środowiska przeznaczyło 103 mld zł na program „Czyste powietrze”, z czego 69,9 mld zł są to dotacje a pozostałe środki zwrotne w formie pożyczek na uzupełnienie dotacji. Program jest przeznaczony na termomodernizację budynków mieszkalnych oraz wymianę pieców – podkreślał Ciećko.  • W dyskusji na temat narzędzi wykorzystywanych w walce ze smogiem na terenach wiejskich brali udział: Henryk Kowalczyk, Anna Król, Paweł Ciećko, Jerzy Plewa oraz Piotr Serafin (na zdjęciu od prawej)

Anna Król, wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachęcała gminy, aby przygotowały w swoich budżetach środki na dołożenie do dotacji jaką z „Czystego powietrza” osobom fizycznym da NFOŚ.

NFOŚ daje dofinansowanie od 30 do 90% na kwotę do 53 tys. zł, gdyby te pozostałe procenty dołożyły samorządy lokalne byłoby 100% – tłumaczyła Król.

Czyste powietrze również na wsi

Program „Czyste powietrze” ma być swego rodzaju receptą również na poprawę jakości powietrza na terenach, gdzie występuje problem ubóstwa energetycznego.

Jest on skierowany zwłaszcza do takich odbiorców, którzy z biedy palą mułem, śmieciami, a to generuje smog – wyjaśniała wiceprezes NFOŚiGW. 

Program przewiduje zróżnicowane podejście do odbiorców. Poziom dotacji maleje wraz ze wzrostem zamożności.

Ci najbiedniejsi będą mogli otrzymać 90% dotacji. Żeby nikt nie był wykluczony, osobom, których nie stać na wkład własny, proponujemy bardzo nisko oprocentowane pożyczki – wyjaśniał Henryk Kowalczyk, minister środowiska.

Jak tłumaczył Kowalczyk, wnioski o udział w programie można składać już od 19 września. Operatorem programu są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, procedura uproszczona jest do granic możliwości, oczywiście zachowując próg bezpieczeństwa konieczny przy wydawaniu publicznych pieniędzy. Pierwsze wnioski już spływają.  • – Chodzi o to, aby rozwój cywilizacji nie zagroził samej cywilizacji – mówił podczas konferencji „Energetyka, środowisko, rolnictwo” w Grodnie Artur Balazs, przewodniczący kapituły EFRWP

Warto dodać, że w samorządach realizowany jest program doradztwa energetycznego. Co oznacza, iż w każdej gminie powinna znaleźć się osoba, która pomoże w aplikacji o te pieniądze. Realizacja czystego powietrza jest przewidziana na 10 lat – mówił w Grodnie Kowalczyk.

Bardzo pozytywnie o powyższym programie wypowiadał się Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa

To, że wieś znalazła się w obszarze działania programu, to duży sukces. Budynki na wsi powstałe za czasów komunizmu były budowane szczególnie z mizernych materiałów, głównie z pustaków żużlowych, dlatego termoizolacja jest tutaj bardzo ważna. Problem ubóstwa energetycznego na wsi, to jednak nie tylko problem z ciepłem czy dociepleniem budynków, ale także zaopatrzeniem obszarów wiejskich w odpowiednią ilość i jakość energii elektrycznej – tłumaczył Ardanowski.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

Widziałeś już nasze video "Ardanowski: mocny cios w rolników uprawiających rzepak"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a