Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Zarząd PolishAgri odpiera zarzuty UOKiK

Tomasz Ślęzak
Kategoria: Wiadomości
Zarząd PolishAgri odpiera zarzuty UOKiK
Wiadomości Polska
Data publikacji 03.05.2021r.

Spółka PolishAgri nie zgadza się z zarzutami, jakie postawił jej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według niego, miała ona wykorzystywać swoją przewagę kontraktową wobec dostawców. Firma zajmuje się skupem i handlem zbożem oraz rzepakiem. Kupowany surowiec wysyła głównie do Niemiec, Holandii i państw skandynawskich. Rocznie obraca około 100 tys. ton ziarna. Swoją działalność prowadzi głównie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Spółka wydała oświadczenie odnosząc się do zarzutów UOKiK

– Wobec publikowanych w ostatnich dniach informacji odnoszących się do wszczętego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, PolishAgri spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie oświadcza, iż w dotychczas stosowanych przez nas praktykach handlowych z dużą atencją podchodziliśmy do wszelkich dysproporcji w potencjale ekonomicznym naszych dostawców, w tym kreowania wzajemnych stosunków gospodarczych w sposób gwarantujący pełne respektowanie ich praw – informuje zarząd PolishAgri.

r e k l a m a

Czytaj także: UOKiK stawia zarzuty firmie skupującej zboża i rzepak

– PolishAgri spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie zapewnia jednocześnie, iż działalność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym przyznane organowi kompetencje ustawowe, od początku istnienia naszej firmy były oceniane jako konieczne dla ochrony krajowego rynku oraz uczestników przed nieuczciwymi praktykami. Z dużym uznaniem podchodzimy również do widocznego od blisko 6 lat zaangażowania naszego państwa w stworzeniu producentom rolnym warunków wspierających ich codzienną aktywność zawodową. Powyższe wartości stanowiły od zawsze fundament budowy relacji handlowych z naszymi dostawcami – twierdzi spółka.

PolishAgri zdziwione zarzutami

W oświadczeniu czytamy, że PolishAgri ze zdziwieniem przyjęła pojawiające się w opinii publicznej zarzuty, sugerujące brak posiadania przez dostawców spółki wpływu na treści zawartych umów, czy też występowanie praktyk zobowiązujących dostawców do realizacji dostaw pomimo wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy z przyczyn od nich niezależnych.

Zapewniamy również, iż w naszej spółce nie pozostają obce zasady dobrych obyczajów w łańcuchu dostaw żywności, wymagające uwzględnienia ryzyka, jakie ponoszą rolnicy. Zasady te są przez nas w pełni respektowane na każdym etapie realizacji umowy.

r e k l a m a

Rolnicy nie zostali poszkodowani – stwierdza PolishAgri

Z tego też względu – w odniesieniu do żadnego z rolników, którego dostawy obejmowały płody pochodzące z własnych gospodarstw – spółka nie stosowała jakichkolwiek sankcji umownych z tytułu braku wywiązania się z umowy, wywołanych czynnikami od rolników niezależnymi. Jeżeli natomiast sankcje takie były stosowane, to dotyczyło to wyłącznie wąskiej grupy kontrahentów związanych ze spółką umowami sprzedaży (nie kontraktacji), którzy pomimo faktycznego posiadania zakontraktowanego zboża oraz uzyskanych od spółki przedpłat, w miejsce wydania towaru spółce sprzedawali go na rynku podmiotom trzecim.

„Mechanizmy umowne służyły zatem wyłącznie obronie przed bezpodstawną próbą uchylenia się wykonania umowy” – twierdzi PolishAgri

Wykorzystywane przez spółkę mechanizmy umowne służyły zatem wyłącznie obronie przed bezpodstawną próbą uchylenia się wykonania umowy i w żadnej mierze nie powinny być oceniane w kategoriach nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej – czytamy w oświadczeniu.

Brak podstaw do dalszego kontynuowania postępowania UOKIK?

– Mając na uwadze podniesione powyższe okoliczności pozostajemy w przekonaniu, iż złożone przez PolishAgri spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie wyjaśnienia w toku prowadzonego postępowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdzą brak podstaw do dalszego kontynuowania postępowania – twierdzi zarząd PolishAgri.

Tomasz Ślęzak
fot. arch. red.

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: dlaczego Mateusz Morawiecki najlepiej zna się na rolnictwie"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a