Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Zasiłek opiekuńczy z KRUS wydłużony do końca stycznia

Paweł Mikos
Kategoria: Wiadomości
Zasiłek opiekuńczy z KRUS wydłużony do końca stycznia
Wiadomości Polska
Data publikacji 24.01.2021r.

Rolnicy, którzy nie mogli posłać dzieci do przedszkola czy szkoły ze względu na epidemię koronawirusa, mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy z KRUS co najmniej do 31 stycznia. Kto może otrzymać te pieniądze?

Kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy z KRUS?

KRUS podała, że wydłużony został okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika lub domownika. Ten czas został przedłużony do końca do 31 stycznia 2021 roku

O tę formę wsparcia można się ubiegać, jeżeli ze względów na pandemię COVID-19 zamknięty został żłobek, przedszkole, szkoła czy inna placówka opiekuńczo-wychowawcza, do której uczęszcza dziecko rolnika i z tego powodu gospodarz lub domownik musi sprawować osobiście opiekę nad dzieckiem.

Zasiłek przysługuje za opiekę nad: 

  • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat
  • albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

r e k l a m a

Ponad 32 złote zasiłku opiekuńczego za dzień opieki

Obecnie stawka zasiłku opiekuńczego wynosi 32,41 złotego za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem.

Warto jednak pamiętać, że zasiłek nie jest przyznawany automatycznie, a jedynie „na wniosek”, co w praktyce oznacza, że należy w jednostce KRUS złożyć odpowiedni dokument.

 Jednak wniosku nie musi składać rolnik, który już wcześniej złożył wniosek i podał w nim, że okres opieki osobistej nad dzieckiem będzie trwać także po 18 stycznia 2021 roku i jednocześnie spełnia dalej wszystkie warunki kwalifikujące go do uzyskania świadczenia.

 

W jakiej sytuacji zasiłek opiekuńczy z KRUS nie będzie przyznany?

Należy zwrócić uwagę, że ze świadczenia nie można skorzystać, jeśli drugi z rodziców lub inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku. W praktyce KRUS uznaje, że inny z domowników może zając się dzieckiem o ile korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego lub jest osobą bezrobotną.

 

Paweł Mikos
Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a