Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Chów bydła mięsnego może być opłacalny, ale przy wysokich kosztach liczy się każdy hektar

Marcin Konicz
Kategoria: Hodowla Zwierząt
Chów bydła mięsnego może być opłacalny, ale przy wysokich kosztach liczy się każdy hektar
Hodowla Zwierząt Bydło mięsne
Data publikacji 15.02.2022r.

Tomasz Kopański jest jednym z wielu hodowców, którzy, aby się rozwijać potrzebują powiększenia areału. Jak podkreśla, pozwoliłoby to być niezależnym, a zarazem zaoszczędzić część środków, gdyż ceny pasz zwłaszcza w ostatnim czasie szybują.

Z produkcji opasów można dobrze żyć, ale pod pewnym warunkiem

Wielu rolników zainteresowanych jest rozwojem hodowli i chowu bydła mięsnego, upatrując w tym kierunku produkcji przyszłość, co potwierdzają względy ekonomiczne – zaczyna rozmowę Tomasz Kopański. – Jednak kluczowe znaczenie ma areał. Pasza z zakupu ogranicza zyski, a każdy hektar jest na wagę złota.

r e k l a m a

Dzięki systematycznemu rozwojowi, młody hodowca utrzymuje ponad 130 sztuk bydła i – jak twierdzi – z produkcji bydła można dobrze żyć pod warunkiem, że ceny skupu żywca utrzymają się na stabilnym poziomie i wyhamuje gwałtowny wzrost cen paliw, pasz i nawozów.

Najlepsze do opasu są mieszańce

Oczywiście za mieszańca czy hf-y nie dostanę tak wysokich cen jak np. za rasę limousine, ale ceny zakupu cieląt są niższe. Rynek krajowy jest pełen ofert, jednak my bazujemy na sprawdzonych kontaktach z zaufanych gospodarstw – podkreśla młody hodowca – co ma odzwierciedlenie w zdrowotności nabywanej do opasu młodzieży. Optymalnym terminem sprzedaży opasów jest okres tzw. dojrzałości fizjologicznej zwierząt. Jest to czas, w którym odkładanie się białka w tuszy maleje, a kontynuowanie opasu staje się nieopłacalne z powodu dużego otłuszczania zwierząt. Pod względem ekonomicznym najlepsze do opasu są mieszańce, gdyż dzięki efektowi heterozji mają większą zdolność opasową, która wynika z wyższych dziennych przyrostów masy ciała, przy mniejszym zużyciu składników pokarmowych na jednostkę przyrostu. Intensywne żywienie rzutuje na osiągnięcie średniej masy sprzedawanych sztuk ok. 1000 kg, w około 26.–28. miesiącu życia – podkreśla rolnik, w gospodarstwie którego zwierzęta sprzedawane są grupami po 10–20 sztuk.

r e k l a m a

Systematyczny rozwój gospodarstwa metodą małych kroków

W żywieniu bydła wykorzystywane są przede wszystkim pasze własne, jednak wiele pochodzi z zakupu.

Przy naszym areale i pogłowiu konieczny jest zakup dodatkowej paszy – tłumaczy Tomasz Kopański. – Kupujemy makuch rzepakowy, a od niedawna DDGS i oczywiście dodatki mineralno-witaminowe. Suszony wywar jest bogatym źródłem składników mineralnych, szczególnie związków fosforowych, siarki, witamin z grupy B i substancji. DDGS zawiera skrobię na poziome 4,7–5,9% w s.m., czyli znacznie mniej niż w ziarnach kukurydzy (70,6–71,8%). Mniejsza ilość skrobi powoduje wolniejszą fermentację w żwaczu, dzięki czemu nie dochodzi do gwałtownych spadków pH, a jako nośnik fosforu, przeciwdziała jego niedoborom. Energia uzupełniana jest kiszonką z kukurydzy i śrutami zbożowymi, zaś cennym źródłem białka jest dodatek makuchu rzepakowego. Udział kosztów żywienia wymaga maksymalnej koncentracji składników pokarmowych, co wpływa na rentowność produkcji i minimalizację kosztów żywienia. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe bydła opasowego jest zależne od intensywności opasu, masy ciała zwierzęcia i jakości przyrostów, dlatego dawki układane są przez naszego żywieniowca.W przyszłości chcemy zainwestować w zakup paszowozu i zmienić żywienie na TMR.

W opinii Tomasza Kopańskiego, kluczem do sukcesu jest systematyczny rozwój metodą małych kroków. W czasie kilku lat hodowcy udało się wymienić park maszynowy. W dalszych planach ma budowę bukaciarni oraz zakup wozu paszowego.

Tomasz Kopański prezentuje otrzymane z KOWR pismo w sprawie zasobu gruntów po byłym PGR
  • Tomasz Kopański prezentuje otrzymane z KOWR pismo w sprawie zasobu gruntów po byłym PGR

Przełomowym momentem w rozwoju gospodarstwa wydaje się być możliwość wydzierżawienia kilku bądź kilkunastu hektarów po byłym PGR Tylice. Grunty mają zostać rozdysponowane w przetargach.

W grudniu ub.r.otrzymałem w grudniu pismo z KOWR o przejęciu ww. ziem do zasobu Skarbu Państwa. Jak zapewnił mnie w rozmowie telefonicznej Marcin Kazimierczuk, zastępca dyrektora OT KOWR w Olsztynie – ziemia zostanie rozdysponowana przed tegorocznym zasiewami – opowiada hodowca.
Składałem wielokrotnie pismo o dzierżawę poszczególnych działek, a także wyraziłem zainteresowanie podpisując grupowy wniosek do instytucji rolniczych. W tym miejscu „Tygodnik Poradnik Rolniczy” zasługuje na szczególne słowa uznania i podziękowania od nas – rolników. Redakcja TPR zainteresowała się tematem zgłoszonym przez rolników indywidualnych z okolic Nowego Miasta Lubawskiego, monitorując i wielokrotnie opisując działania KOWR i ministerstwa rolnictwa na swoich łamach dotyczące gruntów w naszym regionie.

Tomasz Kopański wspólnie z żoną Karoliną prowadzi w miejscowości Pacółtowo (gm.Nowe Miasto Lubawskie,pow.nowomiejski) 14-hektarowe gospodarstwo. Utrzymywane jest w nim 130 sztuk bydła opasowego ras mieszańcowych i hf-ów oraz 6 krów. W strukturze zasiewów 4 ha zajmuje pszenżyto ozime, 5 ha stanowi kukurydza na kiszonkę, natomiast 2,5 ha to trwałe użytki zielone. W celu wprowadzenia płodozmianu rozpoczęto uprawę rzepaku, który zajmuje areał ok. 2,5 ha.
  • Tomasz Kopański wspólnie z żoną Karoliną prowadzi w miejscowości Pacółtowo (gm.Nowe Miasto Lubawskie,pow.nowomiejski) 14-hektarowe gospodarstwo. Utrzymywane jest w nim 130 sztuk bydła opasowego ras mieszańcowych i hf-ów oraz 6 krów. W strukturze zasiewów 4 ha zajmuje pszenżyto ozime, 5 ha stanowi kukurydza na kiszonkę, natomiast 2,5 ha to trwałe użytki zielone. W celu wprowadzenia płodozmianu rozpoczęto uprawę rzepaku, który zajmuje areał ok. 2,5 ha.
Marcin Konicz
Zdjęcia: Marcin Konicz
Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym 06/2022 na str. 45. Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na TPR:  Zamów prenumeratę.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a