Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Główny Lekarz Weterynarii ułatwia przewóz zwierząt towarzyszących z Ukrainy

. .
Kategoria: Hodowla Zwierząt
Główny Lekarz Weterynarii ułatwia przewóz zwierząt towarzyszących z Ukrainy
Hodowla Zwierząt Wiadomości
Data publikacji 26.02.2022r.

W związku z panującym konfliktem militarnym na terenie Ukrainy, Główny Lekarz Weterynarii przygotował tymczasową procedurę, która ułatwia przewóz zwierząt towarzyszących na teren Polski. Jak zmieniły się przepisy?

Jak informuje Główny Inspektorat Weterynarii nowe wytyczne dotyczące przewożenia przez wschodnią granicę psów, kotów i fretek mają na celu usprawnienie przewozu zwierząt z terenów objętych wojną, przy jednoczesnym zachowaniu jak najmniejszego ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych.

r e k l a m a

Jakie dokumenty powinny mieć zwierzęta przekraczające granicę polsko-ukraińską?

Obecnie zwierzęta towarzyszące przekraczające wschodnią granicę nie muszą posiadać badań serologicznych, w kierunku miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie. Transportowane zwierzęta powinny za to posiadać mikrochip, pozwalający na ich identyfikację, paszport oraz mieć ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie (nie starsze niż 12 miesięcy przed datą przekraczaniem granicy).

Co w przypadku braku aktualnego szczepienia, chipa czy paszportu?

Jeżeli przewożone zwierzę nie spełnia jednego lub więcej wymogów, osoba przewożąca powinna wypełnić odpowiednie oświadczenie podając wszystkie dane zwierzęcia. Następnie zwierzę zostanie objęte kwarantanną pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej do czasu spełnienia ww. warunków. W przypadku gdy szczepienia nie można udokumentować lub jest nieważne, zwierzę zostanie zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz oznakowane przez Urzędowego Lekarza Weterynarii w miejscu tymczasowego pobytu zwierzęcia z właścicielem/opiekunem po przekroczeniu granicy. Wszystkie koszty związane ze szczepieniami i znakowaniem zwierząt są pokrywane z budżetu państwa.

r e k l a m a

Jakie są zasady przewożenia innych zwierząt towarzyszących?

Pozostałe zwierzęta towarzyszące, takie jak gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne czy bezkręgowce, z uwagi na brak zagrożenia związanego z potencjalnym przenoszeniem chorób zakaźnych niebezpiecznych dla ludzi lub zwierząt, w szczególności wirusa wścieklizny, zostają zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia na wwóz.

Oprac. Kamila Dłużewicz
Zdjęcie: Pixabay

Widziałeś już nasze video ""Rolnicy odsuną PiS od władzy". Protest AgroUnii w Środzie Wlkp."?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a