Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak poprawić sytuację hodowców trzody chlewnej?

Zuzanna Ćwiklińska
Kategoria: Hodowla Zwierząt
Jak poprawić sytuację hodowców trzody chlewnej?
Hodowla Zwierząt
Data publikacji 06.09.2022r.

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej Polpig opracował diagnozę rynku trzody chlewnej. Związkowcy liczą, że wykorzysta ją zespół do spraw opracowania strategii rozwoju sektora wieprzowiny i przetwórstwa mięsnego przy Ministerstwie Rolnictwa by polepszyć sytuację hodowców. Jakie są wnioski z diagnozy i czego oczekuje Polpig?

Co jest jednym z głównych problemów producentów świń?

W swojej diagnozie Polpig poświęca dużo miejsca kwestii importu oraz eksportu. Trend sprowadzania do Polski prosiąt oraz mięsa wieprzowego jest bowiem bardzo silny. W tej chwili ok. 30 proc. rocznego uboju stanowią prosięta z importu. Polpig zauważa, że problem jest złożony, bo gdyby krajowe prosięta miały zaspokoić rynek, potrzebnych byłoby około 200 tys. macior. W Polsce brakuje jednak ferm, w których jest więcej niż 2000 macior, ponieważ rolnicy niechętnie w nie inwestują ze względu na zagrożenie wirusem ASF, bariery administracyjno-prawne oraz sprzeciw społeczności lokalnych. Chcąc dalej rozwijać sektor tuczu, polscy producenci niemal nie mają wyboru i muszą importować prosięta z Holandii czy Danii. 

Według producentów zrzeszonych w Polpig, import żywca to jeden z największych czynników ryzyka dla sektora produkcji wieprzowiny. Może on bowiem błyskawicznie się załamać, gdy pojawi się zagrożenie epizootyczne. Co więcej, nie jest to także korzystne rozwiązanie dla producentów trzody chlewnej z Danii oraz Holandii, ponieważ przystosowali się oni do produkcji prosiąt do tuczu i w sytuacji zagrożenia musieliby utylizować nadwyżkę, której nie udałoby się sprzedać za granicę.

r e k l a m a

Jak rozdrobnienie produkcji wpływa na hodowców trzody chlewnej?

Według Polpig, kolejnym z problemów, które mocno oddziałują na ogólną sytuację producentów świń w Polsce jest rozdrobnienie produkcji. W efekcie, jak podkreślają związkowcy, surowiec jest mniej przydatny do produkcji równych partii produktów wieprzowych. Rozdrobienie ogranicza również standaryzację produkcji oraz podnosi koszty produkcji i skupu żywca.

Potrzeba wiedzy i otwartości na wyzwania wśród hodowców

Zdaniem związkowców ostatnim spośród największych problemów producentów trzody chlewnej jest słaby transfer wiedzy, który skutkuje tym, że niewielu rolników chce się specjalizować w tej branży. Młodzi ludzie są zniechęceni do inwestowania w trzodę chlewną, bo ograniczają ich bariery administracyjne i społeczna niechęć wobec dużych chlewni. Odstraszająco działa także zbyt duże ryzyko, związane z chorobami. Z tego powodu sektor się nie rozwija – brak w nim młodych ludzi, otwartych na nowe wyzwania i innowacje technologiczne. 

r e k l a m a

Jakie powinny być kierunki rozwoju sektora trzody chlewnej?

Producenci zrzeszeni w Polpig mają swoje sugestie co do tego, w jakich kierunkach powinien rozwijać się sektor trzody chlewnej w Polsce, by zyskać markę na skalę europejską. Ich zdaniem, najważniejszymi składowymi rozwoju na najbliższy czas są: 

  • odbudowa produkcji prosiąt w Polsce oraz poprawa konkurencyjności produkcji świń dzięki wprowadzaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i zmian strukturalnych,
  • partnerska współpraca w całym łańcuchu dostaw,
  • dostosowanie produkcji do potrzeb i rynków zbytu, w tym inwestycje w genetykę, żywienie, zdrowie zwierząt oraz elementy zdrowia publicznego,
  • budowa platformy wymiany informacji i komunikacji w łańcuchu dostaw, między innymi negocjowanie przez organizacje branżowe w imieniu producentów świń, cotygodniowy indeks cen na prosięta i tuczniki, ustalanie wielkości dostaw i parametrów jakości surowca,
  • budowanie marki polskiej wieprzowiny w całym łańcuchu dostaw jako zdrowej żywności, która jest istotnym elementem bezpieczeństwa żywnościowego kraju,
  • tworzenie zrównoważonego rozwoju sektora, wsparcie inwestycji, walka z fałszywymi poglądami o zanieczyszczaniu środowiska przez producentów trzody chlewnej, szkodliwości spożywania mięsa wieprzowego, zadawaniu niepotrzebnych cierpień zwierzętom,
  • zmiana wizerunku produkowanej wieprzowiny poprzez certyfikację produkcji na skalę całego łańcucha produkcyjnego: producentów świń, pasz, zakłady przetwórcze i dystrybucję.

Zuzanna Ćwiklińska
fot. envato elements

Widziałeś już nasze video "Rolnicy walczą o przetrwanie gospodarstw mlecznych. Ci hodujący świnie już nie mają nadziei"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a