Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak żywić stado podstawowe i jałówki reprodukcyjne?

Andrzej Rutkowski
Kategoria: Hodowla Zwierząt
Jak żywić stado podstawowe i jałówki reprodukcyjne?
Hodowla Zwierząt Bydło mięsne
Data publikacji 02.09.2021r.

Stado podstawowe i jałówki reprodukcyjne należy żywić ekstensywnie z maksymalnym wykorzystaniem użytków zielonych. Wypas krów z cielętami zapewnia najwyższą efektywność produkcji wołowiny kulinarnej w stadach mięsnych.

Unikaj kiszonki z kukurydzy w żywieniu mamek i jałówek reprodukcyjnych

Również pasze objętościowe do żywienia zimowego są najlepsze i najtańsze, gdy pochodzą z użytków zielonych. Cennym uzupełnieniem dawki mogą być tanie pasze odpadowe z przemysłu rolno-spożywczego pod warunkiem pewności ich pozyskania i dobrej jakości, bo łatwo tracą wartość i pleśnieją. Natomiast popularna kiszonka z kukurydzy jest paszą stosunkowo drogą i posiada wysoką koncentrację energii. W żywieniu stada podstawowego może być stosowana w ograniczonych ilościach, by nie zatuczyć krów i jałówek. Zatuczenie powoduje trudne porody i negatywnie wpływa na rozród. Kiszonka z kukurydzy jest bardzo dobrą paszą do intensywnego opasu odsadków przeznaczonych na rzeź.

r e k l a m a

Ważna rola słomy w żywieniu opasów

Szczególną rolę w żywieniu bydła mięsnego spełnia słoma, która daje uczucie sytości, wypełnienia i zaspokaja głód fizyczny. Włókno zawarte w słomie spowalnia przechodzenie treści pokarmowej przez żwacz, co poprawia wykorzystanie innych pasz oraz stymuluje odruch przeżuwania. Jednocześnie słoma służy do regulacji koncentracji składników pokarmowych w dawce oraz stabilizuje konsystencję kału.

r e k l a m a

Pastwisko w ciągu roku może dostarczyć 65% potrzebnych składników pokarmowych dla krów mamek i ich cieląt

Jakość pastwiska i dostatek zielonki decyduje o wzroście i rozwoju cieląt oraz zdrowiu i kondycji krów. Cielęta 4–5-miesięczne powinny poza mlekiem matki 40–50% składników pokarmowych czerpać z runi pastwiskowej. W celu zwiększenia przyrostów cieląt, należy dążyć do wzrostu mleczności krów poprzez zwiększenie poziomu ich żywienia oraz stosować dokarmianie cieląt paszą treściwą i sianem.

Jak żywić stado podstawowe zimą?

Późną jesienią stado zwiększa apetyt i przygotowuje się do zimy gromadząc rezerwy w organizmie oraz regeneruje okrycie włosowe gęstą i długą sierścią chroniącą przed zimnem i opadami. Krowy mięsne, gdy zakończą sezon wypasu w dobrej kondycji, mogą być żywione zimą wyłącznie paszami objętościowymi. Dodatek 1 do 2 kg paszy treściwej na sztukę w ciągu doby może być potrzebny w okresie zwiększonego ich zapotrzebowania to jest: w szczycie laktacji (2 miesiące po wycieleniu), dla utrzymania wydajności, gdy cielęta potrzebują mleka, w okresie krycia oraz w ostatnim okresie ciąży (dla dobrej jakości siary i dobrej zdrowotności cieląt) oraz przy niższej wartości pokarmowej pasz objętościowych.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Kamizelka damska - Tygodnik Poradnik Rolniczy

Kamizelka damska - Tygodnik Poradnik Rolniczy

Płacisz tylko

189,00 zł

Cena regularna 219,00 zł

SPRAWDŹ
Przy okresowo niewystarczającym żywieniu krowy korzystają z rezerw organizmu, a dopuszczalny spadek masy ciała wynosi nawet do 20%. Najwyższą masę ciała mają krowy przed porodem, a następnie w związku z produkcją mleka i wykorzystywaniem rezerw masa ciała spada i jest najniższa przy wyjściu krów na pastwisko. W czasie żywienia pastwiskowego masa krów się zwiększa i następuje odbudowanie rezerw.

Umiarkowane niedożywienie krów w ostatnim okresie ciąży jest dopuszczalne, wtedy ważna jest odpowiednia kondycja krów pozwalająca na korzystanie z rezerw organizmu w razie potrzeby. Natomiast duże niedobory składników w dawkach pokarmowych przy złej kondycji krów mogą powodować obniżenie masy ciała cieląt przy urodzeniu, niższą produkcję mleka dla cieląt oraz pogarszać wyniki rozrodu.

Andrzej Rutkowski
Zdjęcia: Andrzej Rutkowski

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: gdzie jest cukier?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a