Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Żywienie żytem hybrydowym obniża koszty tuczu

Żywienie żytem hybrydowym obniża koszty tuczu
Hodowla Zwierząt Żywienie świń
Data publikacji 07.08.2019r.

Zakup gotowych mieszanek jest na ogół droższy niż wytworzenie paszy w gospodarstwie na bazie własnych zbóż. Ziarno stanowi podstawę żywienia trzody chlewnej, dlatego też należy znać ograniczenia w zastosowaniu poszczególnych gatunków zbóż wynikające z występowania w nich substancji antyżywieniowych.

Zboża są podstawowym surowcem używanym do produkcji mieszanek paszowych dla świń. Dostarczają energii, a ze względu na znaczny udział w dawce pokarmowej, także sporo białka. Szacuje się, że dostarcza ono 40–85% energii w dawkach dla świń. Wartość energetyczna ziarna zbóż uzależniona jest jednak nie tylko od składu chemicznego, również warunki zbioru, suszenia i przechowywania mogą wpływać na poziom energii w zbożach. Należy pamiętać, że użycie złej jakości zboża w żywieniu świń będzie powodem zmniejszenia pobrania paszy i pogorszenia jej wykorzystania oraz obniżenia przyrostów dziennych.

r e k l a m a

Jęczmień i pszenica w żywieniu świń

W żywieniu świń najczęściej wykorzystuje się jęczmień, który może stanowić w tuczu nawet 70% dawki. W żywieniu prosiąt i warchlaków udział tego zboża w dawce nie powinien przekraczać 40%. Jęczmień jest ziarnem o najbardziej stałym składzie chemicznym niezależnym od odmiany. Ziarno jęczmienia nie zawiera czynników antyżywieniowych, dzięki temu może być skarmiane praktycznie w nieograniczonych ilościach nawet jako jedyne zboże w tuczu. Świnie pobierają jęczmień chętnie i jest on bardzo dobrze trawiony. Wywiera również korzystny wpływ na jakość mięsa i słoniny. W niektórych krajach, na przykład w Danii, ziarno jęczmienia z uwagi na dużą zawartość włókna jest stosowane wyłącznie w żywieniu loch prośnych. Pozostałe grupy technologiczne żywione są pszenicą, którą w żywieniu świń można stosować bez ograniczeń w zależności od potrzeb pokarmowych zwierząt. Jednak jej wysoki udział w mieszankach zmniejsza opłacalność tuczu świń. Jest niezbędnym składnikiem pasz dla prosiąt, a także wymagających dużej koncentracji energii w dawce loch karmiących.

r e k l a m a

Pszenżyto daje dobre wyniki w produkcji trzody chlewnej

Dzięki temu, że jest to zboże powstałe ze skrzyżowania pszenicy z żytem, zawiera mniej substancji antyżywieniowych niż żyto. Uważane jest za konkurencyjne ziarno w stosunku do jęczmienia. Stosuje się je w ilości od 25% w żywieniu prosiąt do nawet 70% w dawce na końcowy okres tuczu. Przy bilansowaniu dawek z udziałem pszenżyta należy jednak brać pod uwagę jego zmienny skład chemiczny i wahania w zawartości związków antyżywieniowych. Z tego też względu bezpieczniej jest stosować bardziej umiarkowane ilości tego zboża w paszach dla świń.

Dostarcza energii

Tradycyjnie stosowane surowce paszowe pozwalają optymalizować skład mieszanek paszowych, jednak ich ceny są bardzo zbliżone, co powoduje znaczną trudność w manewrowaniu kosztami produkcji. Obniżenie nakładów wymaga zastosowania rozwiązań niekonwencjonalnych, jak na przykład zastosowanie kiszonego ziarna kukurydzy czy CCM w miejsce śrutowanego zboża. Wadą tego rozwiązania jest podwyższona wilgotność surowca, a co za tym idzie mieszanki paszowej, co może powodować zbrylanie się paszy. Można też wprowadzić do żywienia znaczący udział taniego surowca o wysokiej zawartości suchej masy, jakim jest żyto.

Przyczyną ograniczania stosowania żyta w żywieniu trzody chlewnej były wyniki badań wskazujące na obniżanie wskaźników produkcyjnych, przede wszystkim spadek przyrostów masy ciała, a także wzrost zużycia paszy. W ostatnich latach pojawiło się jednak wiele nowych odmian tego zboża, których zastosowanie w żywieniu świń nie powoduje takich problemów ze wskaźnikami tucznymi. Nowoczesne odmiany żyta, poza kukurydzą są dobrym źródłem energii. Chociaż niektórzy uważają, że kukurydza wyprodukowana w naszym kraju z uwagi na duże porażenie mikotoksynami nie jest dobrą paszą w żywieniu trzody. Wartość pokarmowa żyta jest ograniczana zawartością substancji antyżywieniowych. Nie powinno podawać się żyta maciorom wysoko prośnym i karmiącym ani prosiętom, można natomiast maciorom luźnym i niskoprośnym (25% w mieszance).


Gatunek oraz jakość zbóż użytych do produkcji pasz dla świń decydują o opłacalności tuczu
  • Gatunek oraz jakość zbóż użytych do produkcji pasz dla świń decydują o opłacalności tuczu
Jak przekonują przedstawiciele KWS Lochow Polska, wstępne badania z udziałem 25 i 50% żyta w paszach grower i finiszer przeprowadzone na świniach hybrydowych PIC pokazały bardzo dobre efekty w zakresie tempa wzrostu i ekonomicznych wskaźników tuczu, przy jednak nieco podwyższonym zużyciu paszy. Wyniki te skłoniły firmę do dalszego testowania żyta w żywieniu świń z dalszym podnoszeniem jego udziału w mieszankach.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

Widziałeś już nasze video "Jęczmień ozimy: czas na zabieg T2"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a