Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Chciałbym poznać panią po siedemdziesiątce, która chciałaby razem ze mną spędzić resztę życia

Chciałbym poznać panią po siedemdziesiątce, która chciałaby razem ze mną spędzić resztę życia
Kącik samotnych serc
Data publikacji 16.10.2017r.

Jestem wdowcem, mam 78 lat, średniego wzrostu, szczupły, bez nałogów. Mieszkam na wsi. Posiadam mieszkanie, ogród, auto i emeryturę, z której się utrzymuję.

Chciałbym poznać panią emerytkę, po siedemdziesiątce, niewysoką, szczupłą, bez nałogów, która chciałaby razem ze mną spędzić resztę życia. Zapraszam do mnie.

r e k l a m a

Wielkopolanin, Nr 279/17

Osoby, któ­re za­in­te­re­su­ją się za­miesz­czo­ną ofer­tą, po­win­ny prze­słać na ad­res re­dak­cji list do wy­bra­nej przez sie­bie oso­by, po­da­jąc jej pseu­do­nim oraz zamieszczony obok numer. My prześle­my list do da­nej oso­by. Nie po­bie­ra­my żad­nych opłat, je­dy­nie w ko­per­tach prze­sy­ła­nych do re­dak­cji po­win­no zna­leźć się wy­cię­te z ru­bry­ki ser­dusz­ko i zna­czek o war­to­ści 2,60 zł. Redak­cja gwa­ran­tu­je peł­ną dys­kre­cję.

Nie odpowiadamy za treść anonsów oraz zastrzegamy sobie prawo odmowy publikacji bez podania przyczyny.

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: w jaki sposób YouTuber czeslawww osiąga ponad 4 t/ha rzepaku?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a