Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

100 tys. złotych dotacji na ochronę gospodarstwa przed ASF. Jak je dostać?

Justyna Czupryniak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
100 tys. złotych dotacji na ochronę gospodarstwa przed ASF. Jak je dostać?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 22.08.2022r.

Nawet 100 tys. złotych dotacji mogą otrzymać rolnicy hodujący świnie na zabezpieczenie swojego gospodarstwa przed ASF. Do kiedy można składać wnioski?

Do 2 września 2022 r. można składać w ARiMR wnioski o dotację na zapobieganie zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Nabór trwa od 7 lipca 2022 r. Dotychczas złożone wnioski oscylują na łączną kwotę ok. 1 mln zł.

r e k l a m a

Wnioski o pomoc w ochronie przed ASF – dla kogo? 

 Wsparcie oferowane przez ARiMR jest dedykowane dwóm grupom, które spełniają określone warunki. 

Grupa I to rolnicy, którzy chcą zrealizować inwestycje chroniące gospodarstwa przed rozwojem wirusa ASF i: 
 • zajmują się chowem lub hodują minimum 50 świń, 
 • zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 Zachowanie lokalnych ras świń. 
Grupa II to spółki wodne lub ich związki, w których: 
 • większość członków stanowią rolnicy,  
 • więcej niż połowę zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki posiadają rolnicy.  

Gdzie i w jaki sposób składać wnioski o dotację na inwestycje chroniące przed ASF? 

Istnieją trzy sposoby składania wniosków o dotację do wsparcia inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Dokumenty można składać: 
 • osobiście lub przez osobę upoważnioną w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR, 
 • poprzez nadanie przesyłki rejestrowanej w placówce pocztowej, 
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej platformy ePUAP. 

r e k l a m a

 Jaka jest wysokość wsparcia i na co można dostać dofinansowanie? 

Wysokość wsparcia w ramach programu jest uzależniona od grupy, ubiegającej się o dotację. W przypadku rolników ARiMR przewiduje: 
 • do 100 tys. zł, a maksymalny zakres refundacji stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.  
Rolnicy mogą otrzymać wsparcie na
 • utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, 
 • wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji, 
 • budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń, 
 • zakup silosu na paszę gotową lub do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego postawieniem, 
 • przebudowę lub remont, które umożliwią utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, 
 • wykonanie ogrodzenia chlewni. 
Wsparcie dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych będzie oscylowało w granicach 1 mln zł. 
Po zmianie przepisów spółki wodne lub ich związki mogą ubiegać się o: 
 • zaliczkę (co było możliwe już wcześniej), 
 • wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych, 
 • zwrot podatku VAT, 
 • jednostkowe stawki pomocy. 
Więcej na temat zmian w projekcie pisaliśmy tutaj

oprac. Justyna Czupryniak 
źródło: gov.pl 
zdjęcie: arch.
 

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a