Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

13 emerytura z KRUS w 2022. Dla kogo, kiedy i ile?

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Pieniądze i Prawo
13 emerytura z KRUS w 2022. Dla kogo, kiedy i ile?
Pieniądze i Prawo wiadomości
Data publikacji 23.03.2022r.

Na konta emerytów i rencistów pobierających świadczenia z KRUS powinna trafić tzw. trzynasta emerytura. Jakiej wysokości będzie 13. emerytura w 2022 roku? Kiedy KRUS ją wypłaci i komu?

Nieco ponad 1300 złotych na 13. emeryturę

Rodzaj i wysokość pobieranego przez rencistów i emerytów na "co dzień" świadczenia nie będzie miała wpływu ma wysokość dodatkowego świadczenia. „Trzynasta emerytura” przysługuje wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom w takiej samej wysokości – po waloryzacji z dnia 1 marca 2022 roku wynosi 1.338,44 zł brutto.

r e k l a m a

Od tej sumy zostanie potrącona składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, ale nie zostanie pobrany podatek dochodowy oraz inne potrącenia i egzekucje.

Tzw. „trzynasta emerytura” jest  wypłacona z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku o to świadczenie.

r e k l a m a

Komu należy się trzynasta emerytura?

Świadczenie to przysługuje osobom, które w dniu 31 marca 2022 r. mają prawo do:

  • rolniczej emerytury lub renty,
  • okresowej emerytury rolniczej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Osoby pobierające kilka świadczeń, otrzymają trzynastkę jednorazowo w danym roku. A więc dotyczy to osób, które:

  • jednocześnie otrzymują tego typu świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i dodatkowo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to zostanie wypłacone przez właściwy organ emerytalno-rentowy, czyli KRUS.
  • mają jednocześnie wypłacane emerytury rolnicze z KRUS i emerytury pracownicze z ZUS, wypłatą dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego zajmie się ZUS. 

Jeżeli renta rodzinna jest wypłacana więcej niż jednej osobie, to w takim przypadku przysługuje jedna trzynastka w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do renty na dzień 31 marca 2022 r., ale: z wyłączeniem osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – aktualny egzemplarz

Tygodnik Poradnik Rolniczy – aktualny egzemplarz

Płacisz tylko

6,55 zł SPRAWDŹ

Kiedy można otrzymać decyzję ws. trzynastki?

Jak informuje KRUS, do każdego uprawnionego emeryta i rencisty zostanie wysłana decyzja o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Dodatkowo, razem z tą decyzją zostanie przekazana decyzja o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2022 r. (czyli tzw. decyzja waloryzacyjna).

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video ""Nie będziemy umierać w ciszy". Rolnicy będą protestować w w całej Polsce"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a