Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

15 tys. euro dla rolników, ale tylko niewielu. Kto dostanie dotacje?

Kamila Szałaj
Kategoria: Pieniądze i Prawo
15 tys. euro dla rolników, ale tylko niewielu. Kto dostanie dotacje?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 06.10.2022r.

Będzie pomoc dla polskich rolników w związku z wojną na Ukrainie. Otrzymają oni do 15 tys. euro. Kto dokładnie dostanie pieniądze? Jakie będą warunki przyznania dotacji?

Kilka tygodni temu informowaliśmy Was, że Komisja Europejska zezwoliła na dodatkową pomoc dla rolników dotkniętych gospodarczymi skutkami wojny w Ukrainie i umożliwiła państwom członkowskim przesunięcie 5 proc. z niewykorzystanych środków PROW. Teraz w resorcie rolnictwa trwają prace nad ostatecznym kształtem tej pomocy.

r e k l a m a

50 tysięcy rolników dostanie do 15 tys. euro dotacji

Pieniądze będą wypłacane z PROW z działania M22: "Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę". Budżet tego programu wynosi 155 mln euro, w tym 98,6 mln euro pochodzi z środków UE. 

Maksymalna przewidziana kwota wsparcia wynosi do 15 000 euro na rolnika. Przy obecnym kursie euro jest to kwota 72,6 tys. zł.

Ministerstwo rolnictwa szacuje, że z pomocy skorzysta ok. 50 tys. rolników. Budżet nowego działania nie będzie pochodził z nowych unijnych dotacji, ale z oszczędności obecnego budżetu PROW. Będzie to oznaczało ograniczenie budżetów już funkcjonujących działań.

Do jakich rolników trafią pieniądze z pomocy wojennej?

Jak udało nam się ustalić, pieniądze te trafią do rolników, którzy produkują trzodę chlewną. 

- Jak wynika z przeprowadzonych analiz, sektor trzody chlewnej został w największym stopniu dotknięty skutkami inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Biorąc więc pod uwagę wysokość strat, jak również ograniczony budżet przewidziany na to działanie uznano, że największe potrzeby w zakresie natychmiastowego wsparcia występują w sektorze świń. Trzeba również podkreślić, że celem wsparcia jest rekompensata przynajmniej części strat i rozwiązanie problemów z płynnością finansową zagrażającą ciągłości działalności rolniczej gospodarstw prowadzących produkcję - wyjaśnia nam ministerstwo rolnictwa. 

Resort zaznacza, że zgodnie z przepisami unijnymi producenci świń, w przeciwieństwie do rolników w innych sektorach, nie mogą być beneficjentami płatności bezpośrednich związanych z produkcją, co uniemożliwia wykorzystanie takiego instrumentu do wsparcia żywotności ekonomicznej gospodarstw.

Ministerstwo podkreśla, że zdaje sobie sprawę, iż zwiększenie kosztów produkcji wystąpiło w większości sektorów podstawowej produkcji rolnej, jednak to w produkcji świń w cyklu zamkniętym, w tym produkcji prosiąt, zwiększenie kosztów ma bardzo silne odziaływanie o potencjalnych nieodwracalnych konsekwencjach. 

- Opłacalność chowu świń w Polsce jest uzależniona od cen pasz, dlatego wojna ma silne i długotrwałe konsekwencje dla rynku trzody chlewnej przez podniesienie kosztów produkcji i dalsze ograniczenie pogłowia. Zatem celem pomocy jest zahamowanie w Polsce spadku liczby gospodarstw zajmujących się produkcją wieprzowiny w cyklu zamkniętym - podkreśla resort.

r e k l a m a

Pomoc dla producentów świń. Jakie będą warunki przyznania dotacji?

Pomoc będzie zrealizowana w formie jednorazowej płatności ryczałtowej.

- Mając na względzie proponowaną przez Komisję Europejską uproszczoną formę wsparcia w ramach przedmiotowego działania, a także ze względu na pilny i wyjątkowy charakter tego wsparcia oraz określony termin na zakończenie kontraktacji środków do dnia 31 marca 2023 r., MRiRW proponuje, aby w ramach tego działania pomoc była przyznawana oraz wypłacana na podstawie decyzji administracyjnej, na wniosek o przyznanie pomocy, będący jednocześnie wnioskiem o płatność - wyjaśnia nam ministerstwo.

Resort zastrzega jednak, że o ile forma wsparcia będzie miała charakter jednorazowy, to jednak wysokość pomocy nie powinna mieć chwilowego i przejściowego efektu.

Stawki pomocy zostaną zróżnicowane ze względu na wielkość produkcji.

Ostateczne kwoty wsparcia zostaną określone z uwzględnieniem kursu euro oraz po zakończeniu naboru wniosków na podstawie liczby kwalifikujących się do wsparcia rolników z uwzględnieniem limitu dostępnych środków.

Szczegółowe zasady ustalania stawek płatności zostaną określone w przepisach krajowych. 

Kamila Szałaj, fot. envato.com

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: w jaki sposób YouTuber czeslawww osiąga ponad 4 t/ha rzepaku?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a