Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

76 mln złotych kary dla Eurocash za pobieranie dodatkowych opłat od rolników i przetwórców

76 mln złotych kary dla Eurocash za pobieranie dodatkowych opłat od rolników i przetwórców
Pieniądze i Prawo Rynki
Data publikacji 01.12.2021r.

Ponad 76 mln złotych – taką karę nałożył UOKiK na Spółkę Eurocash, za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej względem dostawców produktów spożywczych do sklepów należących do spółki.

Ponad 43 mln złotych zysku dla Eurocash dzięki nieuczciwym praktykom

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił ukarać Eurocash za pobieranie wielu dodatkowych i nieuzasadnionych opłat od swoich dostawców, których celem było obniżenie przez Eurocash wynagrodzenia należnego kontrahentom spółki. UOKiK oszacował, że dzięki nieuczciwemu postępowaniu i wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, spółka wzbogaciła się o 43 mln złotych.

r e k l a m a

- Przeprowadzone postępowanie wykazało, że spółka Eurocash pobierała od dostawców produktów rolnych i spożywczych szereg dodatkowych oraz nieuzasadnionych opłat. Część usług, za które płacili kontrahenci, w ogóle nie była wykonywana, a niektóre spółka powinna świadczyć w ramach podpisanej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto dostawcy nie otrzymywali informacji o kosztach i rezultatach niektórych usług. Celem tego typu działań Eurocash było obniżenie wynagrodzenia podmiotom dostarczającym do sklepów produkty rolne i spożywcze. Określona w toku postępowania wartość nieuzasadnionej korzyści osiągniętej przez Eurocash w wyniku zakwestionowanych praktyk wobec podmiotów, względem których spółka dysponowała przewagą kontraktową, wyniosła w latach 2018-2020 ponad 43 mln złotych - mówi Prezes UOKiK  Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.


Nieuczciwe praktyki Eurocash

r e k l a m a

Śledztwo UOKiK wykazało szereg nieprawidłowości i braku rzetelnego wykonywania przez Eurocash usług, za które pobierała opłaty od dostawców. Jak czytamy w komunikacie UOKiK:

„Wśród usług, które nie były rzetelnie wykonywane przez Eurocash pomimo pobierania opłat od kontrahentów, było m.in. zapewnienie utrzymania w ofercie handlowej. Umowa nie gwarantowała jednak utrzymania sprzedaży produktów danego dostawcy przez określony czas i w konkretnych lokalizacjach.  Z informacji uzyskanych w trakcie postępowania wynika, że podmioty, które ponosiły opłatę za tę usługę, były traktowane tak samo jak te, które jej nie płaciły. Dostawcy płacili również za umożliwienie i organizowanie w sklepach sieci handlowej ustalonych promocji i sprawowanie nadzoru nad nimi. Jednocześnie część z nich ponosiła inne opłaty i udzielała rabatów w celu organizacji promocji w sklepach Eurocash, np. 14,5 proc. miesięcznego wynagrodzenia za indywidualne usługi promocyjne lub za udział w gazetce.

Pobierane przez Eurocash opłaty obejmowały również możliwość sponsorowania przez dostawcę spotkań integracyjnych sieci handlowej, jednak kontrahent, który chciał się tego podjąć, musiał w rzeczywistości ponieść z tego tytułu dodatkowe koszty. Opłata ta nie gwarantowała również możliwości promowania się (np. degustacji produktów) podczas takich spotkań.”

UOKiK dopatrzył się również nieprawidłowości w pobieraniu opłat za szkolenia personelu sklepów dotyczących technik sprzedaży towarów danych dostawców oraz za edukowanie i informowanie franczyzobiorców o nowościach z ofert swoich kontrahentów. Jak podaje UOKiK: „Zapytani przez UOKiK przedsiębiorcy nie wiedzieli nic o realizacji takich usług, a także nie przekazywali informacji o nowościach do Eurocash oraz wskazywali, że spółka zamawiała i dystrybuowała produkty według własnego uznania”


Nałożona kara w wysokości 76 mln zł na spółkę Eurocash kończy trudne i żmudne postępowanie

Zdaniem prezesa Tomasza Chróstnego przedstawione dowody nie pozostawiają wątpliwości co do zamiarów spółki Eurocash.

Analiza materiału dowodowego nie pozostawia wątpliwości, że celem wielu pobieranych przez Eurocash opłat nie było rzetelne wykonywanie usług, lecz pomniejszanie wynagrodzenia należnego dostawcom produktów rolnych i spożywczych. Kontrahenci spółki nie wiedzieli w jaki sposób zostaną zrealizowane usługi, za które płacą, ani czy w ogóle zostaną bądź zostały one wykonane. Takie działania są niedopuszczalne i stanowią nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej. Decyzja z karą finansową w wysokości 76 mln zł nałożoną na spółkę Eurocash kończy trudne i żmudne postępowanie, w którym przyjrzeliśmy się nie tylko ekwiwalentności świadczeń wzajemnych, ale również zweryfikowaliśmy to czy usługi zostały realnie wykonane. Jest to również cenne dla nas doświadczenie, które wykorzystamy w kolejnych postępowaniach, w tym w zakresie tzw. opłat gazetkowych – mówi Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Wydana decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Oprac. Kamila Dłużewicz
Zdjęcie poglądowe: Pixabay

Widziałeś już nasze video "Czy rolnikowi opłaca się pompa ciepła z fotowoltaiką?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a