Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

ARiMR będzie mogła umorzyć nawet 500 mln złotych rolnikom

wk
Kategoria: Pieniądze i Prawo
ARiMR będzie mogła umorzyć nawet 500 mln złotych rolnikom
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 24.02.2022r.

Już wkrótce Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może uzyskać możliwość pomocy dla rolników. Chodzi o nowe zasady oddłużenia gospodarstw. ARiMR mogłaby darować część odsetek, a mowa tu obecnie aż o 500 mln złotych. Kto mógłby liczyć na umorzenie?

W środę 23 lutego 2022 roku Sejmowa komisja rolnictwa rozpatrywała rządowy projektu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dwie ze zmian bezpośrednio dotyczą rolników: możliwości umorzenia im części zobowiązań wobec Agencji oraz cesji przez rolnika części dopłat bezpośrednich.

r e k l a m a

Umorzenie odsetek przez ARiMR – dla kogo?

Zaproponowane przez rząd zmiany w prawie przewidują m.in. możliwość umorzenia przez Agencję wobec rolników i restrukturyzacji części ich zadłużenia.

r e k l a m a

– Po analizach w ministerstwie doszliśmy do wniosku, że umorzenia i restrukturyzacja długu powinna pójść znacznie dalej niż to było zaproponowane w pierwotnym przedłożeniu ustawy. Proponujemy zapis dotyczący zadłużenia, które są wieloletnie, a ich stan jest bardzo trudny do odzyskania a odsetki przekraczają wielokrotnie kapitał podstawowy – tłumaczył Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa.

Z propozycji resortu rolnictwa wynika, że Agencja mogłaby umorzyć część odsetkową zadłużenia, dopiero kiedy rolnik spłaciłby całość kapitału.

Z danych MRiRW wynika, że w grę wchodzi kwota 174 mln kapitału podstawowego oraz ponad 500 mln odsetek.

Rolnik będzie mógł automatycznie przekazać część dopłat  bezpośrednich na ubezpieczeni rolnicze

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Płacisz tylko

156,00 zł SPRAWDŹ

W omawianym projekcie ustawy przewidziano także wprowadzenie upoważnienia ARiMR na dokonywanie cesji części dopłat bezpośrednich, które należą się rolników, na rzecz zakładów ubezpieczeniowych, które mają podpisaną umowę z MRiRW w sprawie ubezpieczenia upraw i zwierząt rolniczych.

– Rolnik, który podejmuje decyzję o ubezpieczeniu będzie miał możliwość, bo to jest dobrowolna decyzja rolnika, zadysponowania środkami z płatności bezpośrednich na poczet swojej części składki ubezpieczeniowej – wyjaśniał wicepremier Henryk Kowalczyk.

Obecnie składka na ubezpieczenie rolnicze jest podzielona na dwie części: 65% jej jest pokrywanych z budżetu państwa, kolejne 35% opłaca rolnik. Z cesji dopłat bezpośrednich miałaby być pokrywana ta część składkowa, którą obecnie uiszcza gospodarz.

Według ministerstwa rolnictwa, takie rozwiązanie znacznie usprawni system ubezpieczeń upraw rolniczych.

ARiMR będzie więcej płacić informatykom

W projekcie ustawy znalazły się także zapisy, które dadzą ARiMR możliwość powołania spółki celowej, której zadaniem byłby wykonywania obsługi  informatycznej Agencji. Dzięki temu będzie możliwość rezygnacji z usług firm zewnętrznych oraz zatrudnienia informatyków za wynagrodzenie rynkowe, bez ograniczeń wynikających ze standardów obowiązujących w administracji państwowej.

– Siatka płac Agencji jest taka, że osoby, które nabierały jakiś umiejętności odchodziły i przechodziły do firm prywatnych, które potem świadczyły usługi na rzecz ARiMR – przekonywał wicepremier Kowalczyk.

Takie rozwiązanie ma też rozwiązać problem ciągnących się latami postępowań przetargowych na wybór firm świadczących usługodawców firm informatycznych. Ma to też obniżyć koszty związane z obsługą informatyczną. Podobna spółka powstała w ministerstwie  finansów. 

Posłowie z komisji rolnictwa wyrażali wątpliwości co do zasadności powoływania oddzielnej spółki zależnej ARiMR. Ale Halina Szymańska szefowa Agencji przekonywała, że jest to konieczne ponieważ w czasie pandemii nastąpił znaczny wzrost zapotrzebowania na informatyków, których pensje poszybowały w górę. W efekcie ARiMR nie stać na zaspokojenie ich oczekiwań płacowych.

wk
Fot. pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a